Riktignok har Thoeneie erfaring fra kjempeprosjekter som Barcode ved Bjørvika i Oslo og Oslo Airport City, det fremtidige næringsområdet ved Gardermoen, der han i intervjuet med Tønsbergs Blad anslår at det kan komme 20.000 arbeidsplasser. Men det er ikke nødvendigvis slike gigantutbygginger han ser for seg her i vårt område. Det han utfordrer oss til å gjøre, er å legge ambisjonsnivået høyt, se ut over vår egen kommunegrense og ta et regionalt lederskap hvis vi vil fortsette å tiltrekke oss flere arbeidsplasser. Det er noe annet.

Vestfold gjenoppstår etter alt å dømme som eget fylke 1. januar 2024, med Tønsberg som hovedstad. Med flere tunge statlige institusjoner på plass, sentral beliggenhet i Vestfold og gode kommunikasjoner, har vi mange forutsetninger for å bli regionens tyngdepunkt. Vel å merke hvis vi samarbeider med nabokommunene og heier på dem også. Sandefjord har flyplass, Horten universitet og begge har store, viktige bedrifter. Holmestrand opplever betydelig befolkningsvekst. Vi er heller ikke langt unna Oslo, Drammensregionen, Østfold og Grenland, der det foregår mye spennende knyttet til høyteknologi og satsing på fornybar energi.

Thoeneie har rett i at vi må se nærheten til de andre byene og regionene som en ressurs, underforstått også at vi må legge bort mye av den rivaliseringen og «oss selv nærmest»-tankegangen som dessverre har preget forholdet mellom Vestfoldbyene. At vi nå igjen blir eget fylke, bør gi gode muligheter til å styrke samarbeidet oss imellom og med alle naboregionene.