Hvordan kunne dette skje? Vedum ville mye bra, men sviktet da det gjaldt, og lot seg overkjøre i Hurdal. I Oslo var det voldsom Sp-kampanje for å bevare Ullevål sykehus, men Vedum bøyde seg for Støre og valgte skammen i stedet for å holde sitt løfte. Det samme med løftene om Andøya hvor partiet fikk 54,1 prosent. Også der bøyde Vedum av, og folk var rasende.

Senterpartiet lovte å reversere Erna Solbergs tvangssammenslutninger, og fikk voldsom medvind. Erna hadde avskaffet lokaldemokratiet, nå skulle det tilbake – «nær folk» stod det på T-skjortene. De sammenslåtte måtte få stemme om de ville ut igjen. Og Vedum forklarte hvordan: De sammenslåtte måtte få stemme hver for seg, for hvis to parter skal slå seg sammen, må begge være enige. Små kommuner må ikke overkjøres av de større, og han trodde ikke noen ønsket «å ligge i hjel naboen», men heller høre på den lokale folkeviljen.

Det mente ikke Støre, og i Hurdal gikk det derfor annerledes. Støre avgjorde at de sammenslåtte skulle stemme sammen, under ett – for han var det greit om den store kom til å «ligge i hjel» den lille; begge parter behøvde ikke være enige, det fikk holde med den store.

LES OGSÅ: Bratt motbakke for Jon – utfor stupet med Richard

Igjen lot Vedum seg torpedere, godtok dette – og sviktet igjen lokaldemokratiet; nå kunne den lille bli tvunget på nytt. Slik lagde han ris til egen bak – hjemfylket Hedmark gikk tapt, til stort sinne i Senterpartiet der, som brøt samarbeidet med Arbeiderpartiet. Over hele landet ble det nå meldt om at de minste kommunene ikke nådde fram i de nye, sammenslåtte kommunestyrene. Små kommunen Søgne ble innlemmet i Kristiansand, og kommunestyret der nektet dem avstemning. Og nå later Ap på Sørlandet som om det er brudd på lokaldemokratiet når Søgne likevel skal få stemme.

Så har vi Kinn kommune som nå har stemt. Der er det et klart flertall i lille Vågsøy som vil ut, men som nå er stoppet av den større «tvangspartneren.»

LES OGSÅ: Trenger Anne som aldri før

Nei til makspris

«Vi sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen,» står det i Hurdals-plattformen. Nå vil de likevel splitte Østlandet i to, til voldsomt sinne blant jernbanefolk og LO, og ti lokallag i Ap på Østlandet har protestert. Også i Sp er de mot slik oppsplitting, men tar de kampen i regjeringen?

En annen sak er renholdere i Forsvaret. De ble konkurranseutsatt og privatisert av Erna. Og ble kjempeglade da Hurdals-plattformen lovte tilbakeføring til Forsvaret. I stedet skal nå likevel et nytt, privat selskap ta over, og igjen kommer de på anbud. For i det private selskapet mistet de opparbeidede rettigheter som offentlig pensjon. Men for Ap er ikke det noe «vanlige folk» trenger. Her kan Sp stå imot, støtt renholderne!

Når det gjelder rådyr strøm, som tar knekken på vanlige folk, går Støre hardt imot å innføre makspris som 80 prosent i en meningsmåling ønsker. Og som mange land i Europa har innført – der kontrollerer nå det offentlige prisen og lar ikke det grådige EU-markedet håve inn. Sp er ikke glade verken i EU eller EØS, og bør nå manne seg opp til å kreve makspris – det er tragisk å høre de dumme, «lojale» forklaringen de er tvunget til å stotre fram. Samtidig er det klart at strømstøtten til bøndene ikke endres, og at mye mat vil bli destruert fordi man ikke lenger har råd til strøm til nedkjøling og lagring.

LES OGSÅ: Sps ordførere ber partiet gå inn for makspris på strøm

Hurra!

Derfor var førstesiden i Klassekampen for kort tid siden et sjokk: Senterpartiet går ut av regjeringen hvis Arbeiderpartiet tvinger gjennom EUs 4. energipakke – som vil ta fra oss enda mer kontroll over den krafta som tilhører det norske folk. Hurra! Hurra!

Jeg er ingen Sp-velger, men skriver dette fordi Sp er i en sentral posisjon med en god del politikk som er til fordel for de fleste av oss. Skal de vinne folk tilbake, må de slutte å la seg hundse av Arbeiderpartiet og stå fast. Hvis Ap og Sp fortsetter å overkjøre opinionen, hvis Sp ikke snart er «nær folk» og Ap fortsatt ikke lar det bli «vanlige folks tur», så vil det gå dem ille. Det smaker nærmest litt av politisk selvmord. For SV og Rødt tapper nå krafta av regjeringen til venstre og får 18,1 prosent på VGs siste måling. Altså tre ganger større enn Sp og rett under Støre som vaker rundt 19-21 prosent.

Vil vi snart få se regjeringen bryte sammen?