Her bygger Bjørgulf og co. seks nye utleieleiligheter

Storgata Eiendom AS bygger rekkehus med seks nye utleieleiligheter.