Mot slutten av 2021 hadde vi installert 186 MW solkraft på nettet. Dette tilsvarer omslag 150 gwh årlig produksjon. Det er en vekst fra 134 gwh i 2020. Selv om vi skal glede oss over veksten, må vi erkjenne at dette ikke er en stor vekst.

Solkraft utgjør bare en promille av norsk kraftproduksjon. Men potensialet i solkraft er stort og fordelene er mange. Derfor må vi forsøke oss på nye tiltak for å få mer aktivitet i denne formen for fornybar energiproduksjon.

Strømprisene er rekordhøye. Det har aldri vært mer lønnsomt å produsere egen strøm. Men ikke alle bygg egner seg likevel for solceller. Fylkeskommunen ha selv utredet solcelleanlegg på alle sine bygg i Vestfold og Telemark. Og langt fra alle var egnet for gode solprosjekter. Denne kartleggingen var i seg selv et omfattende arbeid. For mange bedrifter kan det å sette i gang nødvendige mulighetsstudier være en barriere for å finne ut av om deres bygg egner seg for solcelleanlegg.

Og det er denne fasen fylkeskommunen nå vil støtte med inntil 75 prosent av kostnadene. Vi håper dette vil gjøre det litt enklere for flere næringsdrivende å se på mulighetene for å installere solcelleanlegg, og med det ta i bruk eksisterende bygningsmasse til å produsere fornybar energi. Det trenger vi mer av!