Ved å lese boken til Arthur Firstenberg, «Den usynlige regnbuen», vil man forstå at nå gjelder det å begrense strålingen, og ikke øke den! I boken finnes det godt med kildehenvisninger, men det kan man også finne i bloggen til samfunnsviter og tidligere forsker og strategirådgiver ved Telenor, Einar Flydal.

At Sjømoen ikke ønsker å lytte til det Europeiske akademiet for miljømedisin, samt til alle de forskere og leger som har kommet med sine sterke anbefalinger om at strålingen må reduseres for å beskytte befolkningen, kan bare ses på som en stor ansvarsfraskrivelse.

LES OGSÅ: Ingen grunn til bekymring for strålingen fra 5G

Hvorfor ønsker og tillater vår regjering fortsatt å teste ut 5G i Norge når teknologien er så omstridt og blir stanset og utsatt flere steder i verden? Har de og DSA v/Sjømoen ei heller fått med seg at italienske myndigheter har godtatt en dom som pålegger dem å iverksette en offentlig informasjonskampanje om risiko for skadevirkninger fra mobilstråling og om hvordan folk kan redusere eksponeringen? Samtidig har flere land i og utenfor EU de siste årene innført restriksjoner og forbud mot bruk av mobiltelefoner og WiFi i barnehager og skoler.

LES OGSÅ: Nå må våre myndigheter slutte å la seg forføre!

Presidenten for det tyske strålevernet (BfS), Inge Paulini, har, i motsetning til norske strålevernmyndigheter, bedt om forskning på konsekvensene av 5G-teknologien før man setter gang noen utrulling i Tyskland. I Firenze, Italia sier de nå nei til 5G med henvisning til føre-var-prinsippet og mulig helserisiko. Tre av Sveits' regioner, Vaud, Jura og Geneve, har vedtatt stans av 5G-utrulling inntil det sveitsiske miljøverndepartementet har utredet saken.

LES OGSÅ: Tilsettingsstoff i rødt kjøtt kan være kreftfremkallende

Grenseverdier beskytter ikke

Nå har også 5G-teknologien i Brussel blitt stoppet av miljøminister Celine Fremault. Hun har et spesielt ansvar for bosetting, livskvalitet, miljø og energi i hovedstadsregionen. Hun har sagt følgende: «Jeg kan ikke godta denne teknologien, dersom retningslinjene for å beskytte borgerne ikke respekteres. Folket i Brussel er ikke prøvekaniner som jeg kan selge helsen til for profitt.» «Vi kan ikke leve med tvil», sier hun også. Dette er de klokeste ord jeg har hørt på lenge, ord jeg savner å høre fra vårt strålevern og våre ansvarlige myndigheter. Når får vi oppleve slikt her i landet, tro?

25. mai ble det i København oversendt en erklæring til Folketinget, som Sjømoen bør se nøyere på. Denne kom på plass etter høringen som ble arrangert på Christiansborg slott 4. mai, og som handlet om 5G og denne teknologiens innvirkning på mennesker, dyr og planter. København-resolusjonen om 5G har mye til felles med de mange andre resolusjonene som er kommet om helsevirkninger fra mikrobølget stråling, enten vi snakker om 3G, 4G, WiFi eller AMS (smarte strøm-målere). Felles er også at de framhever at dagens såkalte anbefalte grenseverdier ikke beskytter mot helseskader fra elektromagnetisk stråling og radiobølger, trass i bransjens og strålevernmyndighetens forsikringer.

LES OGSÅ: Renate (35) forsker på sosiale medier: – Mange blir skremt av det jeg forteller om Snapchat

Følgende konklusjon i resolusjonen fra Bonnor Advokater v/Christian F. Jensen var: «Det konkluderes i nærværende responsum, at etablering og aktivering af et 5G-netværk, således som det p.t. foreligger beskrevet, vil være i strid med gældende menneskeretlige og miljøretlige regler i EMRK, FNs børnekonvention, EU-regler og Bern- og Bonn-konventionerne».

Norge er bundet av de samme menneske- og miljørettslige konvensjonene som Jensen tar utgangspunkt i, og forskningen det vises til er like relevant her i landet. Utredningen vil nå kunne brukes ikke bare til å vurdere jussen rundt 5G, men også rundt AMS/smartmålere og WiFi i skolen.

LES OGSÅ: De ulovlige AMS måleres død!

DSA svikter fullstendig

Vi ser vel nå en etat, DSA, som svikter fullstendig – en etat som har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementets avdeling for Folkehelse å skulle sørge for å holde seg oppdatert på forskning. Det er forunderlig at DSA og Sjømoen ennå ikke har funnet det interessant å lese i forskningsdatabaser (f.eks. PubMed) og referansesamlinger, hvor det finnes tusenvis av studier og metastudier som påviser skadevirkninger pga. stråling fra trådløs teknologi, og det langt under de grenseverdier etaten forsikrer oss om er trygge!

Vi kan da ikke si oss fornøyd med DSA, som fortsatt velger å overse slike studier, samt overhøre appeller og advarsler om den skadelig ikke-ioniserende mikrobølgestrålingen, som nå teppelegger befolkningen enda mer pga. trådløse nettverk, mobiler, basestasjoner, smarte strømmålere, tingenes internett i smarte hjem og byer, og nå snart 5G i hele landet, hvis det ikke stoppes.

LES OGSÅ: Aulielva – en miljøskandale

Hvem tjener på en slik utvikling? I hvert fall ikke barn og unge som skal måtte leve i dette «stråleregnet» i mange år fremover. Hvem kan vite med sikkerhet at ikke du og dine rammes av langtidsvirkningene? Hvorfor skal Norges befolkning være prøvekaniner i et slikt gigantprosjekt? Ønsker folk flest at dette eksperimentet får fortsette? Har vi blitt forført, og/eller forledet til å tro at dette er en smart og bærekraftig utvikling? Vi trenger en større debatt i all offentlighet nå siden vår fagmyndighet ikke tar ansvar. Og da må også de forskere og leger som advarer få delta. Det fortjener våre barn og unge!