Den polske professoren Vladimír Sedlák hevdet at i enhver halvleder, transistor eller diode, som all vår elektronikk er produsert av, produseres det en uønsket, meget høy frekvens. Denne frekvensen kan så vidt jeg vet ikke måles med noe kjent instrument, men med pendel eller søkevinkel. Dette er en urgammel målemetode, og kan meget lett vises og læres.

Det viser seg at LED-lamper har de samme negative egenskaper som transistorene Vladimír Sedlák peker på. All energi kommer fra sola, og da som frekvenser. Disse frekvenser lar seg forurense, slik at solenergien til og fra jorden kommer i ubalanse, og disse energiene er det som holder liv i alt på jorden. Solstrålene varierer i styrke, avhengig av hvor på jorden vi befinner oss og i hvilke kvartal i døgnet vi måler, og er svakest om natten.

Måler vi med søkevinkel på inn-ut energier i jorden, ser vi at inn-energiene i jorden er mye høyere enn ut-energiene, og vi får en uønsket økning av energi inn – ut av jorden. Denne ubalanse i jordens energi må, slik jeg forstår det, være en vesentlig årsak til vår tids helse- og miljøproblemer.

Ifølge Einstein kan ikke CO₂ lagre energi, og kan følgelig ikke skape klimaproblemene. Jeg har utviklet en enhet som renser jord- og solstrålene. Det vil si at de meget høye frekvensene som Sedlák snakker om ikke vil forurense de frekvenskurvene vi vil skal være rene.

Vår kropps syre-base forhold bør etter min mening være nøytralt, det vil si på 7,3 og ikke under 6, som det ofte er. Min enhet løfter verdien til 7,3. Vi har en «aura» som skal beskytte oss, men denne er ikke alltid like god for oss alle. Vi svekker denne auraen når vi har en elektronisk enhet inne i vår aura, det vil si innen en meter fra vårt legeme.

Dette er en enkel framstilling av vår tids stråleproblematikk. Vi mennesker reagerer ikke likt på urene frekvenser. Alt liv på jorden blir i større eller mindre grad berørt av denne ubalanse, det være seg mennesker, dyr, fisk, fugler, insekter o.s.v.