Gå til sidens hovedinnhold

Strandsone til besvær

Saken med det ulovlige påbygget på hytteeiendommen Buktaveien 35 på Nøtterøy er alt annet enn enkel.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesmannen er lite glad for at et flertall i hovedutvalget for kommunalteknikk i juni sørget for at påbygget fikk etterhåndsgodkjenning, nær 30 år etter at det ble oppført. Hytta ligger i 100-metersbeltet nærmest sjøen, der det i utgangspunktet hersker bygge- og delingsforbud. Dessuten overstiger hyttas areal etter påbyggingen den generelle grensen på 90 kvadratmeter som gjelder i kommuneplanen. Fylkesmannen kan heller ikke se hvordan allmennheten kan ha noe å tjene på at det blir gitt dispensasjon, snarere tvert imot.

LES OGSÅ: Høyre-Bjørnar sørget for ja til ulovlig hytte-tilbygg: - Vi må stå opp i mot Fylkesmannen

Samtidig har flertallet i Færder med rette pekt på at eierne søkte om etterhåndsgodkjenning i 1991, uten at søknaden ble behørig behandlet. Det taler sterkt for å la nåde gå for rett, mener politikerne.

Vi skal være varsomme med å ta standpunkt i denne enkeltsaken, der det utvilsomt er gjort feil fra begge sider. Mange vil nok synes det blir feil at innbyggere får svi for at kommunen ikke gjorde jobben sin for så mange år siden.

LES OGSÅ: Ber Færder kommune om å avslå byggesøknaden: – Dette er nedbygging og privatisering av strandsonen

Samtidig er det ikke tvil om at vernet av strandsonen må være strengt, og strengere i fremtiden enn nå. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen av strandsonen som er utilgjengelig for folk flest har økt jevnt og trutt, og i Vestfold og Telemark nærmer den seg 60 prosent. Skal vi stanse den utviklingen, må stat og kommuner vise aktiv vilje til å håndheve lov og rett i strandkanten.

Kommentarer til denne saken