Gå til sidens hovedinnhold

Strandsoneforvaltning på ville veier

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er akkurat blitt avdekket en byggesaksskandale på Tjøme. Det politiske flertallet følger nå opp med å vise, i forbindelse med «Treidene-saken», at de hopper bukk over både friluftsloven, rettspraksis og folkets rettigheter.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forbløffelsen var stor da Frp fikk med seg Høyre og KrF på at en strand som ligger 40–50 meter fra husveggen er å regne som innmark. Tross i at rådmannen, fylkesmannen, Oslofjordens friluftsråd og Tønsberg og omegn turistforening alle enstemmig har uttalt seg i saken, så det ut til at deres faglige vurderinger var null verdt opp mot utvalgsleders enkle utspill: «I mitt hode er dette innmark.» Det er så blitt trukket fram flere argumenter fra flertallet som alle strider imot friluftslovens intensjon eller rettspraksis, og det er til og med blitt hevdet av Høyres representant i formannskapet at de faglige rådene i saken utgjør en form for «sniksosialisering».

Å følge den farsen «Treidene-saken» har vært i Færders hovedutvalg for kommunalteknikk og formannskap de siste månedene har vært interessant. Det mest oppsiktsvekkende med «Treidene-saken» er ikke saken i seg selv men hvordan den har medført et juridisk mageplask i strandsoneforvaltning for Høyre, Frp, KrF og etter hvert også Senterpartiet. Det ser ut til at det blir for vondt for Færder Frp å forholde seg til norsk lovverk og rettspraksis, og det er forbløffende hvor langt Høyre er villig til å strekke seg for å komme Frps ideologi i møte, selv om den skiller seg radikalt fra norsk regelverk, tradisjon og kultur.

Hvor blir det av folkets rettigheter i dette uetiske rotet? Når Høyre og Frp vil forkaste friluftsloven og rettspraksis så tråkker de samtidig på folkets rettigheter. Det er barna i Færders oppvekstmiljø de forvalter. At representanter fra hovedutvalg, formannskap og ordfører forsøker å definere bort folkets rettigheter til å ferdes i Færder-naturen er ikke akseptabelt. Vi har sett hvor langt utenfor regelverket og rettspraksis det politiske flertallet er villig til å ta turen, langt ut i det som kan betegnes som juridisk utmark.

Når ordfører i sist kommunestyremøte ble bedt av Miljøpartiet De Grønne om å gjøre rede for hvordan vurderingene som er gjort i «Treidene-saken» er i tråd med rettspraksis, repeterte han bare Høyres merkverdige standpunkt fra formannskapet uken før: Høyre mener saken er for komplisert og det vises til at man i sjeldne tvilstilfeller kan la være å trekke en konklusjon. Men vurderingene som har ledet fram til beslutningen om å ikke komme med en konklusjon i saken skal likevel gjøres rede for. I denne saken foreligger det ingen redegjørelser som forklarer hvorfor saken regnes som et komplisert tvilstilfelle.

Saken skulle ikke egentlig engang ha handlet så mye om spørsmålet om utmark eller innmark, men om retten til å bade og til opphold på stranden i utmark. Dette var det interessante ved saken, og rådmannens innstilling var av interesse for flere av oss. Rådmannen vurderer at det ikke er lov til opphold og bading på stranden når eier er til stede på hytta. Det tragikomiske utfallet blir at eier nektes den uttalelsen han har rett på etter friluftsloven, men eier uttaler til Øyene at han på egen hånd har kommet fram til at rådmannens innstilling mest sannsynlig ville vinne fram i en rettssak, og han har altså ikke tiltro til det politiske flertallets framstilling.

Spørsmålet jeg sitter igjen med er dette: Hva gjør man dersom man ønsker en uttalelse fra kommunen om ferdselsrett og rett til opphold på en eiendom? Nasjonalparkkommunen Færder synes det blir for vanskelig å ta stilling, til tross for utmerkede faglige råd fra flere instanser. Selv om det ble nektet å trekke en konklusjon i saken mener jeg at konklusjonen er klar: Vi har et problem med strandsoneforvaltningen i Færder.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.