Undertegnede sitter i hovedutvalg for kommunalteknikk og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF). Jeg er ikke veldig imponert over hva som er tilrettelagt av stier som også kan benyttes av bevegelseshemmede.

Ifølge Regjeringens handlingsplan for universell utforming er det et mål at flest mulig skal kunne oppleve Norges nasjonalparker. Men verneforskriftene setter noen avgrensninger.

For nasjonalparker er universell utforming en utfordring, men noen prosjekter har klart å løse dette på en forbilledlig måte.

LES OGSÅ: Håøya for folk flest eller for de få privilegerte?

Spennende eksempel

I NRK-nyhetene 1. mars var det en reportasje fra et spennende prosjekt i Fyresdal kommune hvor kommunen har investert i både trivsel og tilgjengelighet i sitt prosjekt Hamaren. Tilgjengelige turstier er en viktig form for tilrettelegging av natur, med formål å bedre folkehelsen. Utfordringen fra Fyresdal kommune var å lage en universelt tilgjengelig tursti rundt «Hamaren», en bratt bergvegg som går rett ned i Fyresvatnet. Området har i all tid vært utilgjengelig.

Fyresdal kommune ønsket i tillegg både attraksjonsverdi og omdømmebygging, merverdier som ville kunne «sette kommunen på kartet» som reisemål. Vandringen langs turstien skulle gi ulike opplevelser, både av åpne og lukkede rom og plassdannelser. Ved å benytte formelementer blant annet fra tømmerrenner, er det bygd ulike sekvenser langs strekningen, med trygg og skjermet vandring i kontrast til enkelte områder med bare wiresikring.

LES OGSÅ: Deler ut millioner av kroner – se hva pengene skal brukes til

Vandringen er gitt ulike plasser å stoppe på, med varierte sittemuligheter. Enkelte steder er det tilgang til berget, og bade- eller fiskeplasser. Man beveger seg gjennom konstruksjonene av limtrebuer som romdannende element, med hengende sikring forbi det bratteste partiet. Limtrebuene er brukt som ikon for Hamaren Aktivitetspark.

Turstien er mye brukt og er en del av en større aktivitetspark. Prosjektet har høstet oppmerksomhet og omtaler både i inn- og utland. Prosjektet vant DOGAs Innovasjonspris for landskapsarkitektur i 2017 og en internasjonal pris for universell tilgjengelighet på ZERO-konferanse i Wien i 2018, og «International Design Award» 2022.

For øvrig er noe tilsvarende gjort på den svenske Västkusten ved Grønsund. Med minimale og reversible inngrep i naturen. Bygget i tre, med fiskeplasser, badeplasser, benker og plasser for soling. Også der tilpasset for bevegelseshemmede.

LES OGSÅ: Tom vil stoppe planene om p-avgift på populære parkeringsplasser: – Det blir tøffere tider

Hvor kan vi lage noe tilsvarende?

Mange ganger når jeg har gått med båten på østsiden av Mågerø har jeg tenkt: For et fantastisk område – men så totalt utilgjengelig! Dette burde kunne brukes til en spektakulær tursti!

I dag er ikke kystlinjen mot Mågerøflaket tilgjengelig i det hele tatt, og vil heller ikke bli det dersom ikke noe gjøres. Dette kan bli en stor attraksjon i Færder kommune i tillegg til at vi gjør området tilgjengelig for alle!

LES OGSÅ: Tjøme sentrum må ikke ødelegges for at enkelte skal kunne gå med tøfler til polet

Færder Høyre har tent på ideen om en naturvennlig kyststi langs Mågerøs østside, nord for – og i trygg avstand fra Kongehytta. En liten arbeidsgruppe er nedsatt (Erik Holmelin, Kathrine Ese, Steinar Vesterdal og Magda Flatmo, arbeidsgruppens leder). Ut over den trenger vi fagfolk for en nærmere utredning av prosjektet, vi trenger nødvendige tillatelser etter Plan- og bygningsloven, og vi trenger finansiering ut over kommunens budsjetter. Som politiker i hovedutvalg for kommunalteknikk vil det være naturlig for meg etter hvert å ta initiativ til en politisk sak om dette.

Det blir et langt lerret å bleke, men dette har vi god tro på. Potensialet for en flott Tjøme-attraksjon er til stede!