Det gjøres stadig nye teknologiske framskritt for å gjøre livet enklere. Ikke minst gjelder dette innen dagligvarehandelen. Pris og tilstand på de enkelte varer ligger inne på en databrikke og informasjonen flyr gjennom luften til både kunden selv, men også til den enkeltes bankkontakt.

Det meste synes jeg er OK. Selv om jeg tilhører krigsgenerasjonen, så er det greit at det kreeres nye metoder for å forenkle tilværelsen. Livet krever framskritt og utvikling.

Det siste er at man nå har begynt å gjøre tilværelsen enklere for oss handlende. Varene kan enten leveres der vi bor, eller vi kan plukke varene selv, og deretter betale selv i kassen. Butikkene i dag er lagt opp til «enkelt å finne – enkelt å betale». Løp og kjøp.

Kontrollregime

En del av dagligvareforretningene har etablert en ordning hvor man selv «plukker varene, sjekker varene og betaler varene til en automat». Enkelt og effektivt, men er det greit?

For å kontrollere om det er samsvar mellom varer og kvitteringer, plukker «maskinen» ut tilfeldige personer. Det er her jeg ikke synes alt er så veldig greit lengre. Alt skjer i «det åpne landskap» til spott og spe for alle og enhver.

For egen del så føler jeg meg som den «spesielt utvalgte» som skal kontrolleres både titt og ofte. Må tilstå at det ikke føles særlig moro å stå på «rødt», mens andre kunder vandrer forbi på «grønt» etter å ha spurt om ikke jeg skulle gå. «Nei – svarer jeg lettere beskjemmet – jeg venter på kontrolløren» …

Dette opplever jeg altfor ofte – for å være ærlig.

Mistenkeliggjøring

Noe som forbauser meg midt opp i alt dette, er at det ikke finnes noen maskin som kan skille mellom «skannede varer» og «ikke skannede varer». Sagt på en enkel måte har man konstruert et system som ikke ivaretar hele pakka. Skal en kunde gjentatte ganger mistenkeliggjøres i eget nabolag, bare for at noen skal føle at man har en «framtidsrettet» dagligvarehandel?

Jeg mener nei! Så lenge man ikke klarer å lage et godt nok system, vil jeg i framtiden benytte den «gammeldagse metoden» med å få varene kontrollert av en levende funksjonær i en betjent kasse, som jeg også kan betale direkte til. På meg virker denne «nyvinningen» noe respektløs overfor kundene!