Vi leser at stortingsrepresentanter fra mange partier har karret til seg økonomiske fordeler, som de ikke hadde krav på, selv med utrolige Stortingsinterne fordeler. Fordeler i form av ekstra feriepenger, boligstøtte, gratis reiser og feil-utfylte reiseregninger. Moralen hvor er den?

Det skal ryddes opp sies det. Godt er det, men vil det hjelpe og blir det gjort?

Vi har alltid hatt nok strøm fra våre egne vannkilder. De har skaffet oss rimelig lys og oppvarming. Så ble vi knyttet nærmere Skandinavia og fikk strømkabler på kryss og tvers over de Skandinaviske grenser. Alt var såre vel helt til Europa med sine hundrevis av millioner mennesker trengte strøm. Batteriet Norge kunne hjelpe og under påskudd av at her kunne vi også hente strøm tilbake om det trengtes så vare det bare å legge ut noen kabler til kontinentet og til Storbritannia. Så kom det året da pandemien herjet, vinden til de Europeiske vindmøller stoppet, kulda kom tidlig, det var lite vann i våre vannbasseng, prisen på gass og kull, som lager strøm i Europa var kjempedyrt, og kjernekraftverkene var lagt ned. Da sendte Statskraft store mengder strøm ut av landet og prisen i Norge ble som den er. Rådyr, og så dyr at store mengder av norske innbyggere ikke makter å betale prisen. Staten tar inn avgifter på strøm, på fremføring av strøm og 25% mva. For øyeblikket sitter Storting og Regjering og forsøker å finne en måte å hjelpe de mange, som trenger hjelp uten at milliardærene skal få strømpris lette.

Fra nyttår skal strømprisen endres slik at du tvinges til å bruke vaskemaskin og oppvaskmaskin om natten, til tross for advarsler fra Forsikringsselskapene. De som skal lede strømmen i Norge sier at denne ordningen skal spare kraftselskapene fra å legge for mange og nye kraftoverføringer. Med det kan de spare penger. Tror kraftselskapene at vi blir færre mennesker i Norge, og at ingen nye bedrifter skal etableres. Hva med det grønne skifte som skal basere seg på elektrisitet. Hva sier det statlige beredskapsdirektoratet til at husholdningsmaskinene skal kjøres om natten når vi sover?

Staten, fylkene og kommunene som er eiere av vannkraften i Norge skaffer seg titalls milliarder av ekstra kroner som den vanlige mann og kvinne i Norge må betale. Hva bruker de pengene til. Å få oppfylt sine valgløfter eller tilfredsstille de Europeiske nasjonene vi varmer opp.

Det skal gis skattelette til de som tjener mindre enn 750.000 kroner, men hva hjelper det når bensinprisen passerer 20 kroner literen. Strømprisen er og vil bli skyhøy. Bomavgiften i Oslo skal økes betraktelig, da folk ikke bruker kollektive løsninger, noe pandemien må ta skylden for. Og så er matvareprisene blitt svært mye høyere. Bankrenten er på vei opp. Det skal bli artig å se på lønnsoppgjøret i 2022. Hvor mye vil pensjonistene tape det året?

Når skal de styrende personer, være seg valgte eller ansatte, skjønne at staten er til for landets innbyggere, og ikke for å melke dem