Strømprisen har gått ned

Av

Etter svært høy strømpris i de tre foregående kvartalene er prisen nå gått ned i 2. kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal i 2018 har prisen gått opp 2 prosent.

DEL

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 45,6 øre/kWh i andre kvartal 2019, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er nær 10 øre per kilowattime (kWh) lavere enn de tre foregående kvartalene. Magasinfyllingen i Norge har tatt seg opp i løpet av kvartalet, ifølge NVEs kvartalsrapport fra juli.

Medregnet avgifter og nettleie var den totale strømprisen for husholdninger i gjennomsnitt 112,6 øre/kWh i andre kvartal. Dette er en økning på 2,1 prosent sammenlignet med samme kvartal 2018, men nesten 10 prosent lavere enn foregående kvartal.

Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 40,5 prosent, nettleien 27 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 32,5 prosent.

Husholdninger med kontrakter med variabel pris, hadde den dyreste strømmen i andre kvartal. Den gjennomsnittlige strømprisen var på 52,3 øre/kWh, uten avgifter og nettleie.

Husholdninger med spotpris, den vanligste kontraktstypen, hadde en gjennomsnittlig strømpris på 43,8 øre/kWh.

Artikkeltags