Gå til sidens hovedinnhold

Styrket skole og helse med SV

I sitt alternative statsbudsjett styrker SV kommuneøkonomien med 5,5 milliarder kroner, inkludert 600 millioner kroner til særlig ressurskrevende tjenester. Fordelt på Norges befolkning er det 1.040 kr pr innbygger. Det ville gitt Færder kommune over 28 millioner kr ekstra til mange gode formål.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pengene ville vært særdeles kjærkomne, hindret kutt og styrket velferdstilbudet for kommunens innbyggere.

Færder kommunes økonomiske situasjon er enda trangere enn tidligere. Handlingsrommet er ekstremt lite. Budsjettdebatten i Færder har som vanlig vært en debatt om småpenger. Det skal kuttes titalls millioner kroner i år og i årene framover, og kuttene rammer alle områder. Noen få gode tiltak er det likevel blitt rom for. Svært mange gode forslag er imidlertid forkastet eller redusert. Det finnes ikke penger, og begrunnelsen er som oftest at dette ikke er «lovpålagte» oppgaver. Kommunen har også måttet ty til upopulære avgifter for å få budsjettet i balanse.

Den sittende regjering har sulteforet kommunene over mange år, og skole- og velferdstilbudet har lidd under dette. Koronakrisen gjorde ikke situasjonen bedre.

Sosialistisk Venstreparti har i sitt forslag til statsbudsjett styrket kommuneøkonomien med 5,5 milliarder kr utover regjeringas budsjett, inkludert 600 millioner til særlig ressurskrevende tjenester. Det ville gitt Færder over 28 millioner kr ekstra, en svært kjærkommen sum. Dette ville styrket velferdstilbudet og hindret kutt.

De folkevalgte kunne diskutert flere lærere i skolen, flere ansatte i SFO, barnehage og eldreomsorg. Det burde vært rom for å la folk på sosialhjelp få beholde hele barnetrygden. Kanskje kunne man redusert egenbetaling i barnehage, SFO og kulturskole. Og kanskje kommunen kunne beholdt hele den flotte kysteiendommen Randineborg på Tjøme og unngått å selge deler av eiendommen for å finansiere kjøpet? Det ville gitt Færders innbyggere et større friområde i strandsonen.

Slike debatter var imidlertid helt uaktuelle i år under de rådende økonomiske forhold.

Borgerlig verdivalg

Regjeringa og Fremskrittspartiet gjennomførte i høst lange og intense budsjettforhandlinger. Regjeringskrise ble avverget da partiene ble enige om å prioritere 3,7 milliarder i avgiftslette på vin, øl, sjokolade og snus. De kunne valgt å styrke kommuneøkonomien og velferdsstaten med tilsvarende sum. Pengene finnes, det er et verdivalg.

Mange av våre velferdsordninger legges til kommunene. God kommuneøkonomi og sterk velferd er et verdivalg. SV styrker kommunenes økonomi for å trygge hverdagen for innbyggerne, og sikre god skole, helsesektor og eldreomsorg.

Det er snakk om prioriteringer.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.