Det foreligger mye god dokumentasjon som underbygger vårt budskap om at private barnehager gir minst like god velferd som kommunale barnehager, men til en lavere kostnad for skattebetalerne.

Dette synes ikke å interessere SV.

I stedet legger ordførerkandidaten frem noen utsagn om gjennomsnittlige lønnskostnader, gjennomsnittlige pensjonskostnader, gjennomsnittlig bemanning og gjennomsnittlige husleiekostnader.

På bakgrunn av det – og det alene – trekker hun følgende konklusjon: «Dette betyr i klartekst at en stor del av skattepengene til barnehage går til utenlandske konserneiere.»

Den konklusjonen er det ikke dokumentert grunnlag for.

LES OGSÅ:

Les også

Myter og fakta om kommersielle barnehager

Velferdstjenesteutvalgets leder Kåre Hagen har, mer grundig enn de fleste, undersøkt bruken av private aktører i offentlig finansiert velferd. Under Arendalsuka 2021 uttalte han:

«Kortversjonen, som jeg får mye kjeft for å si, men som fortsatt er kortversjonen og hovedbildet, er at det norske velferdssamfunnet ikke har et lekkasjeproblem i betydningen av at penger bevilget til private aktører lekker ut i privat velferdsprofitt.»

Overskudd på drift av barnehager reguleres av de tilskuddsordningene og kvalitetskravene som til enhver tid gjelder i sektoren.

LES OGSÅ:

Les også

SV dyrker gamle myter om private barnehager

Følger normene

Alle private og kommunale barnehager følger de samme normene for grunnbemanning og pedagogtetthet, den samme barnehageloven og den samme rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

I tillegg er det godt dokumentert at minst 95 prosent av alle private barnehager – og 100 prosent av de omtalte konsernene – er omfattet av en tariffavtale fremforhandlet og anbefalt av fagforeningene i sektoren. Disse avtalene sikrer konkurransedyktige lønns- og pensjonsytelser for alle sine ansatte.

Les også

Bli med på besøk til barnehagene våre, SV!

LES OGSÅ:

Private barnehager har i tillegg systematisk lavere legemeldt sykefravær sammenlignet med offentlige barnehager. De har litt mer fornøyde foreldre, og hvert år sparer de skattebetalerne for et milliardbeløp.

Derfor er det til å undres over at SV er mer opptatt av å endre på de private barnehagene, enn å undersøke om det er noe kommunene kan lære av dem.

I Norge finnes det veldig mange gode barnehager, og så finnes det også noen som ikke er like bra. Målet må være høyere og jevnere kvalitet for alle barn i alle barnehager.

Les også

Felles velferd, ikke privatisering

LES OGSÅ:

Det er ikke dokumentert noen sammenheng mellom hvilke barnehager som er gode og hvem som eier dem. Derfor må alle barnehager måles på kvalitet – den verdien de har for barn, familier og samfunnet – ikke på eierskap og organisasjonsform.