Gå til sidens hovedinnhold

SV vil styrke vanlige folks tilgang til strandsonen

Flere steder i landet sliter kommunene med ulovlige bygg i strandsonen. Kommunene kan vegre seg mot å ta opp kampen mot disse ulovlige utbyggerne fordi det kan stå ganske pengesterke interesser bak.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De kan ha råd til å pushe advokater på kommuner som tar opp kampen. For noen år siden fantes det en egen ordning hvor kommunene kunne søke økonomisk støtte til advokatbistand i slike saker. SV foreslår at denne ordningen gjenopprettes, den ble avviklet i 2014. SV setter av 5 millioner til dette i sitt alternative statsbudsjett.

Flere eiendommer i strandsonen eies også av private. Vi vil legge inn mer penger til offentlig oppkjøp av eiendommer som kommer for salg. Langs Oslofjorden er det flere steder som burde være aktuelle.

LES OGSÅ: Flere sikler på omstridt tomteareal ved sjøen – lenge før det er lagt ut på markedet

Når en eiendom kommer for salg, kan det offentlige gå inn og kjøpe eiendommen. Huset på eiendommen selges videre, mens den delen av eiendommen som er på stranda legges ut til offentlig bruk. SV øker potten til slike oppkjøp med 20 millioner i sitt alternative statsbudsjett. Regjeringen hadde satt av 30 millioner.

LES OGSÅ: Byggesaksleder bygde uten tillatelse – nå må grillhuset rives

Koster mye

Advokatutgifter koster Færder kommune dyrt. Det går ut over en rekke gode tiltak for kommunens innbyggere. Underskudd bare i neste års budsjett er på flere titalls millioner kroner. Det mangler penger til altfor mange gode saker. Sparekniven må fram. I høst er det omsatt strandeiendommer i Færder som kunne vært kjøpt opp og regulert til offentlig bruk, til glede for befolkningen. Med kommunens anstrengte økonomi og salgssummene i området, er dette ikke mulig. Summen SV legger inn i sitt alternative statsbudsjett ville kommet godt med for å gjenåpne noe av en nedbygd strandsone.

LES OGSÅ: Hytte-milliardær Morten vil ikke betale tvangsmulkt – nå varsler han søksmål

Dette er ordninger Færder SV har hatt fokus på siste året. Det er veldig gledelig å se at vi får gjennomslag sentralt i partiet for denne type lokale initiativ, at veien til topps ikke er så lang.
Ordningene over kan komme Færders befolkning til gode i form av større muligheter til friluftsliv og rekreasjon i en meget begrenset strandsone.

Kommentarer til denne saken