Vår kjære venn og advokatkollega Sven Josef Haraldsen gikk bort 19. november 2022. Han ble 95 år gammel.

Med Svens bortgang har Tønsberg mistet sin siste Høyesterettsadvokat. Sven var advokaten med stor A.

Han satte klientene i fokus. Han var opptatt av gode og raske løsninger fremfor omfattende og kostbare prosesser. Men han var ikke redd for å ta en prosess dersom det var nødvendig. Sven gjorde ikke forskjell på folk. Han tok oppdrag for både fattig og rik, og var i mange år også fast forsvarer ved tingretten.

I retten var Sven en ener. Han var en stor prosedyreadvokat med ordet i sin makt, godt judisium og glimt i øyet. Det var få som kunne kappes med han i retten. Sven var en nestor innenfor Tønsbergs juridiske miljø. Sven var partner i det som i dag er HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie DA, og som har røtter tilbake til slutten av 1800-tallet. Svens sønn Aksel har fulgt både i sin fars og sin bestefar Josefs fotspor, og er i dag en av advokatene og partnerne i advokatfirmaet.

Det å jobbe sammen med Sven har alltid vært en glede. Ikke bare fordi han var faglig dyktig. Han var belest, samfunnsbevisst og politisk interessert. Han var i tillegg en inspirator og humørspreder. Det var lett å be om hans råd. Vi vil alle savne Sven. Livet blir litt kjedeligere uten ham, men minnene er mange og gode.

Ole Søby og Bjørn Bydal, på vegne av kolleger og ansatt i HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie DA