Jeg vil takke Roar Engh for hans meget fornuftige leserbrev i TB den 11. mars. Hva hadde Tønsberg By vært i dag uten Svend Foyn . Brevet hans burde kommet på første siden av avisen på samme måte som vi hyller Jan Teigen . Nå er det sikkert mange som er sinna på meg , men det for de heller være.

I år er det 125 år siden Svend Foyn døde . Samtidig feirer byen vår 1150 år . Hva passer da bedre å slå disse to jubilantene i sammen . Vi må huske på at Svend Foyn med sitt pågangsmot og oppfinnelser bidro til at reiste seg fra fattigdom til en god by å leve i, takket være Svend Foyns iver etter å ta vare på folket. Han sørget for hundrevis av arbeidsplasser, samtidig som han bygde hus til sine ansatte . Han bør virkelig hedres under byjubileet .