Politiet kom raskt på plass med sine presse-konferanser, hvor de allerede nå konstaterer med stor sannsynlighet for at gjernings-mannen som drepte fem mennesker, var psykotisk!

Han er nå overført i varetekt og forvaring av norsk helsevesen, mens etterforskning pågår, og judisiell observasjon som igjen skal føre til en avgjørelse, om han er strafferettslig eller må sone innenfor en lukket helse- institusjon.

Det viser seg at flere bekymrings-meldinger fra familie og venner har flere ganger varslet helsevesenet med at han kan være farlig for seg selv og andre.

PST har stått frem i media og understreket at de har hatt han i kikkerten på grunn av hans utagerende holdnig, og det siste året en konvertering til Islam.

Alt dette har blitt registrert og notert mer eller mindre i PST-journaler fra årene 2015., 2018., og senest i 2020-21 og lite er gjort for å sette i verk tiltak sammen med de andre hjelpeapparatene, for å tilrettelegge en sikring og en tvunget innleggelse i en optimal behandlings-form.( Dette bør kunne gjøres i dag med alle de drap som skjer, og bakenforliggende årsaker (som utenforskap) og psykiske lidelser!

Når sant skal sies har vi fått opplyst at gjerningsmannen i Kongsberg har vært ut og inn til psykiatrisk observasjon i kortere perioder.

Det jeg mener som er svikten i dag, er at hjelpeapparatene sitter på hver sin tue og begrenser sitt handlingsrom.

Mange vil nok mene at politiet ikke grep han på et tidligere stadium, men det er vanskelig og stadfeste en slik kritikk, på nuværene tidsrom.

Det er vel stor sannsynlig (slik jeg ser det) at svikten er på grunn av et for dårlig samarbeide, på tvers av de forskjellige hjelpeapparatene.

Jeg har selv opplevet at politiet i Tønsberg sviktet min datter og kunne gjort mer med hennes rop om hjelp, før hun ble drept!

Her har myndighetene (politikerne) noe å gjøre, men vi får vel vente på den ferdige etterforskningen, og sammenfatte min betraktning dit hen at det er på tide og devaluere Kongsberg-tragedien og andre drap, for å sette inn tiltak som forhindrer drap på uskyldige mennesker!

Jan Kolbjørn Akerholt.