Sterke meninger om svømmehallen – hva mener du?

Renovere eller bygge nytt? Her kan du si din mening.