SV vil utvikle sektoren, med økt grunnbemanning og flere fagfolk. Vi trenger nok fang å sitte på og trygge kunnskapsrike voksne hele dagen. Vi trenger mer samarbeid og styring av barnehagene i kommunen for å forebygge tilknytningsvansker, og skjevutvikling. Vi trenger også flere ansatte i områder med levekårsutfordringer, som vi har i skolen i dag.

Markedet er ikke løsningen på utfordringene i barnehagene. Kommersielle aktører har fortjeneste, og ikke barnas beste, som mål. Mangfold handler om barnehager med ulike pedagogiske profiler og utvikling i samarbeid med politikere/barnehageeiere, foreldre og unger.

LES OGSÅ: Høyre tar feil – SV skal styrke barnehagene!

Kampen for gode barnehager har fulgt meg i hele mitt liv. På 80-tallet latterliggjorde høyresiden SVs krav om rimelige barnehager og full barnehagedekning. Dette var viktig for likestilling, og for at Norge skulle gi alle mulighet til å jobbe. Løsningene da var dagmammaer, barneparker og etter hvert familiebarnehager. Det ble opplevd som utrygt, og var ikke et pedagogisk tilbud.

Kommunene bygde gradvis ut på 90-tallet, men barnehageplass var dyrt og et knapphetsgode. Ressurssterke foreldre startet foreldredrevne barnehager, for at barna skulle få et godt og trygt pedagogisk tilbud. Bedrifter og sykehus hadde barnehager for sine ansatte, og mitt først barn var heldig og fikk plass i en av disse. Vi hadde flaks, men systemet var urettferdig og mangelfullt.

LES OGSÅ: Høyre setter menneskene i sentrum

Seier for ungene

En av SVs største seiere var barnehageforliket i 2003. Vi allierte oss med Fremskrittspartiet og fikk flertall i Stortinget for en rask utbygging og en likestilt finansiering av private og offentlige barnehager. Det var et fornuftig kompromiss for å få fart på utbyggingen og spille på alle gode krefter.

SV ønsket også da at drift av barnehager skulle være det offentliges ansvar, men sektoren var ikke preget av store kommersielle aktører som drev barnehager for fortjeneste. I 2006 fikk vil full barnehagedekning og makspris. En stor seier for unger og småbarnsfamilienes økonomi.

LES OGSÅ: Felles velferd, ikke privatisering

Hensikten med barnehageforliket var aldri å privatisere, men å gi barn og foreldre et nødvendig tilbud. Dessverre valgte høyresiden av ideologiske grunner å gjøre det. De store kommersielle kjedene har økt sin andel fra 19 prosent i 2013 til 40 prosent i 2021. (Udir. 08.03.2023). https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/analyser/private-barnehager-ikke-en-og-samme-ting/)

SV mener at muligheten til å ta ut fortjeneste av barnehagene må begrenses. Vi mener at kommunenes penger, skattepengene, skal gå til barna, og at de ansatte skal ha utdanning og en lønn og pensjon å leve av.

LES OGSÅ: Bli med på besøk til barnehagene våre, SV!

Tøffe konflikter

Jørn-Tommy Schjelderup, administrerende direktør, PBL skrive i Tønsbergs Blad 31. mai .2023 at lønn og pensjon er konkurransedyktig. Det skulle da bare mangle, og en av grunnene er at ansatte har måttet stå i tøffe konflikter og streiker for å få det til. De store kjedene skal ha fortjeneste, og mange av de ansatte i private barnehager har dårligere lønn og pensjon enn ansatte i offentlige barnehager.

LES OGSÅ: SV dyrker gamle myter om private barnehager

Statistikken fra Udir. viser også at kommersielt drevne barnehager har færre fagarbeidere og barnehagelærere, og lavere lønnskostnader. Et sted må de kommersielle kjedene hente ut fortjenesten sin.

SV ønsker et mangfold av barnehager uansett driftsform, naturbarnehager, sjøbarnehager og gårdsbarnehager. Vi ønsker også et nærbarnehageprinsipp, hvor familiene som ønsker det får barnehageplass i nærmiljøet. Det skaper mindre stress, og vil for de flest barn skape en mykere overgang til skolen, hvor de kan gå sammen med vennene sine.

LES OGSÅ: Høyres ideologiske korstog

Dagens andel av private barnehager gjør det mer krevende for kommunene å styre sektoren. Tydeligst ser vi der hvor barnetallet synker, og barnehager må legge ned, som i Færder kommune. Der kan kommunen bare legge ned offentlige barnehager, selv om de ligger der det trengs mest. Å tvinge fram konkurser hos de private sitter heldigvis langt inne, selv om det er markedets svar på fallende etterspørsel.