Nå må du ikke drikke vann fra bekken

IKKE DRIKK FRA BEKKEN: Det anbefales ikke å drikke direkte fra bekker i Sør-Norge i sommer, etter at Veterinærinstituttet har påvist harepest hos harer flere steder. Foto: Colourbox

IKKE DRIKK FRA BEKKEN: Det anbefales ikke å drikke direkte fra bekker i Sør-Norge i sommer, etter at Veterinærinstituttet har påvist harepest hos harer flere steder. Foto: Colourbox

Av

Harepest er påvist hos harer flere steder i Sør-Norge. Det kan gjøre både mennesker og hunder syke.

DEL

Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Det er Veterinærinstituttet har påvist sykdommen tularemi, som også kalles harepest, hos flere harer i Sør-Norge.

– I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere.

Det sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Han legger til at du også bør du følge rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer.

Influensalignende symptomer

Mennesker kan smittes av harepest og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker i Norge, ifølge Veterinærinstituttet.

– Størst antall tilfeller ses i år med store smågnagerbestander. Som hos hare ses de fleste tilfellene på ettersommeren og høsten, men det er også registrert tilfeller om vinteren, sier Madslien i pressemeldingen.

Den viktigste smittekilden er lokale drikkevannskilder (brønnvann) som er forurenset med kadaver eller ekskrementer fra smågnagere som er smittet.

Vanligvis tar det tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke. Blir du smittet, vil du vanligvis få influensalignende symptomer og kan behandles effektivt med antibiotika.

Lite matlyst

Mennesker kan også smittes via slikking av smittede hunder og katter, og også mygg og flått kan overføre smitte fra dyr til mennesker.

– Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder som smittes av harepest får typisk feber og liten matlyst i noen dager, men de blir vanligvis ikke alvorlig syke og symptomene er som regel forbigående, sier Madslien i pressemeldingen.

Har du kjæledyr er det derfor lurt å unngå å la dyret spise eller snuse på døde harer eller smågnagere, i alle fall i den grad det er mulig å kontrollere det.

Artikkeltags