I budsjett for de neste fire år er det lagt inn betydelige midler for satsing på disse områdene i Stokke, noe som er veldig bra. Det er lagt inn midler til 40 omsorgsleiligheter og ombygging og utvidelser av Sole sykehjem. De 40 leilighetene er tenkt i Stokke øst og beregnet ferdige i 2026.

Det vil si at de nye leilighetene skal brukes som avlastning for Sol beboere i byggeperioden, ca. 2 år. De vil ikke være disponible for salg/utleie før i 2028. I mellomtiden får vi ikke noe høyere kapasitet på omsorgsboliger. Engveiensentret har siden 2015 hatt planer om 3. byggetrinn med ca. 25–30 leiligheter på andre siden av veien for senteret. Stokke kommune kjøpte opp to eiendommer for dette formål.

Dette er ikke et tema fra administrasjon i Sandefjord kommune, noe som jeg syntes er beklagelig siden Stokke trenger disse. Kommunen kan bygge disse med og få både moms kompensasjon og Husbank-tilskudd. På folkemøte 8/11 ble det påpekt at kommunen måtte komme med en plan for Engveien. Etter manges mening er Engveien et av de mest veldrevne eldresenter i kommunen, noe vi bør utvikle videre.

Er ikke imot at det bygges omsorgsleiligheter i Stokke øst, men ikke bygge opp et nytt senter, tror ikke Stokke sentrum har behov for to. En ting en bør ta høyde for i planleggingen er at det må være en blanding av leiligheter for salg og utleie, slik at tilbudet skal være for alle. Vi har i Stokke sentrum mange møteplasser for eldre, som Bygdetunet, Engveien, Frivilligsentralen og Sole, så det er mange muligheter. Jeg er veldig opptatt at alle i Stokke skal få en verdig alderdom.