Gå til sidens hovedinnhold

Sykehusene i endring?

Vekk med stykkprisfinansiering og helseforetakene, krever Maren Njøs Kurdøl fra Rødt og Lisbeth Næss fra Fagforbundet i et intervju med Tønsbergs Blad.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Sammen med SV og Sp går Rødt til valg på å skrote helseforetaksmodellen, som ble innført i 2002. Partiene vil også erstatte såkalt innsatsstyrt finansiering, der sykehusene får penger for hver pasient de behandler, med rammefinansering. Ifølge Kurdøl ville Rødts opplegg for rammefinansering tilført sykehussektoren 3 milliarder mer bare i første halvår.

Næss og Kurdøl har noen viktige poenger: Slik finansieringen er organisert, må sykehusene jobbe hardt for å holde utgiftene nede, bl.a. for å ha råd til å investere. Også samhandlingsreformen legger opp til at pasienters liggetid på sykehus skal være kortest mulig før de overføres til kommunale rehabiliterings- eller omsorgstilbud. Det er nok ikke alltid optimalt for pasienten. Næss og Kurdøl har også rett når de peker på at noen pasienter gir mer inntekter til sykehusene enn andre, noe som selvsagt kan få betydning for hva sykehusledelsen prioriterer. Heller ikke får sykehusene kompensert for støttefunksjoner som er helt nødvendige, men som ikke gir inntekter.

Men uansett modell er sykehussektoren dyr å drive, og blir ikke billigere i årene fremover, med eldrebølge og mer avansert teknologi som to av stikkordene. I bunn og grunn må pengene tas av samme pott som alt det andre staten skal stå for - trygder, veier, kultur,etc. etc. Vi kan med andre ord ikke bruke ubegrenset med penger på sykehusene. Nødvendigheten av å få like mye ut av hver krone, kanskje mer, vil ligge der fortsatt. Det kan vi ikke organisere eller finansiere oss vekk fra.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.