Det bekrefter administrerende direktør Stein Kinserdal overfor Tønsbergs Blad.

– Grønn beredskap betyr i all hovedsak høynet beredskap. Det inntrer når det oppstår en type situasjon som vi har nå med koronaviruset, sier han.

I praksis betyr det enda større årvåkenhet og grundigere risikovurderinger. Beredskapsledelse etableres og enkeltfunksjoner kan forsterkes.

Sykehuset i Vestfold er en del av Helse sør-øst, som er Norges største helseforetak. Fem av seks pasienter som er innlagt med koronavirus er på sykehusene til dette foretaket.

Kan bli utfordrende

Totalt 600 ansatte i Helse sør-øst er i hjemmekarantene.

Foreløpig har sykehusledelsen god oversikt og kontroll over situasjonen i Vestfold, men fagdirektør Jon Anders Takvam understreker at dette kan endre seg raskt.

Ved flere sykehus i Norge har man nå måtte stenge avdelinger fordi et stort antall ansatte har blitt satt i hjemmekarantene.

– Får vi tilsvarende situasjoner, kan det gi oss utfordringer, sier Takvam.

Fakta om beredskapsnivåer i Helse sør-øst

Sykehusene i Helse sør-øst benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap.

* Grønn beredskap: Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn.

* Gul beredskap: Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Gul brukes ved massetilstrømning av pasienter – som et utgangspunkt mer enn 6 teamkrevende pasienter i eller på vei til akuttmottaket.

* Rød beredskap: Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Noen situasjoner med alvorlig svikt i kritisk infrastruktur kan kreve rød beredskap. For eksempel omfattende brann, full stans i vannforsyning som vedvarer flere døgn eller andre situasjoner som krever evakuering av flere bygg eller hele lokalisasjoner.

Kilde: Helse sør-øst / Oslo universitetssykehus