Vi i NHO ønsker å bidra til diskusjonene vi antar at går rundt frokost- eller middagsbord. For oss er det viktig at unge tar et valg som gir muligheter for et godt og trygt arbeidsliv, et valg som sikrer utvikling og god lønn. Gjennom vårt kompetansebarometer er vårt bidrag at vi kan dele kunnskap om hvor det er mulig å sikre seg jobb, vi kan dele bedriftenes tilbakemeldinger slik at du og din familie kan gjøre et kunnskapsbasert utdanningsvalg.

61 prosent av medlemsbedriftene sier at de trenger flere med yrkesfaglig utdanning. De rapporterer behov innenfor teknikk og industrifag, elektro og datateknologi, bygg og anleggsteknikk og restaurant og matfag. Med utdannelse innenfor disse fagene vil unge få jobb etter utdanning.
Mer enn halvparten av bedriftene sier de har behov for fagskoleutdannede. Det er størst etterspørsel innenfor Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, men også økonomiske og administrative fag trenger bedriftene nye ansatte.

Mytene om fagutdanning er mange, heldigvis har vi klart å løfte fagutdanningen, flere søker heldigvis slike tilbud. Likevel er behovet større enn tilgangen på nye utdannede. En av mytene har vært at fagutdanning stopper senere utvikling. Svaret er at ingen dører lukker seg ved å velge yrkesfag. Hvis du vil utdanne deg videre, kan du ta mesterbrev, gå på fagskole, mange studier ved høyskoler og universitet har åpnet for søkere med fagbrev (y-veien). Det er gode muligheter for læreplass og med lønn underveis i utdannelsen som gir mindre behov for studielån. Mange håndverkere og fagutdannede har trygge jobber med gode inntekter, NHO har ingen problemer med å anbefale unge å sikre seg en fagutdanning.

LES OGSÅ: Alle elever i Tønsberg fortjener en ny sjanse

Spennende skifter

Samfunnet står midt i to meget spennende skifter. Det grønne skiftet og det digitale skiftet pågår for fullt og utfordrer våre bedrifter sterkt og positivt. Omtrent halvparten av medlemsbedriftene sier at skiftene vil bety at dagens oppgaver i stor, eller noen grad, vil påvirke eller utvide oppgavene. 62 prosent sier de har behov for mer digital kompetanse, over halvparten trenger energikompetanse, og nær halvparten trenger sirkulærøkonomisk kompetanse. Håndverksfag, naturvitenskaplige fag, ingeniør og tekniske fag er svært viktig når bedriftene lister opp kompetanse de vil rekruttere i årene fremover. Vi sier at dersom unge velger riktig, kan de bidra til å forandre verden. Det må være en spennende utfordring på vei inn i arbeidslivet.

Ifølge Utdanningsdirektoratet var det 285 elever i Videregående skole i vår region som sluttet i løpet av det første året, VG1. Vi har ikke nok kunnskap om hvorfor enkelte unge ikke fullfører videregående skole og vil heller ikke være bastant på årsaken. Fakta hentet fra en studie fra Universitetet i Sørøst Norge viser at det er mange grunner til at unge velger å slutte, eller føler seg tvunget til å slutte. Blant disse er Mobbing, Støtte på skolen, Ensomhet, Sykdom, Motivasjon, Manglet læreplass, Mangler støtte hjemme og manglende trivsel. Mange har vi kunnskap til å gjøre noe med, noen av grunnene må vi forsterke innsatsen på, unge skal ikke ha det slik. Enkelte grunner er det derimot grunn til å tro at er under kraftig endring.

NHOs bedrifter tar samfunnsansvar og vårt ferske kompetansebarometer viser at det nå er flere plasser enn søkere til plassene, i 2022 meldte bedriftene at de manglet søkere til 2.600 læreplasser. Dette betyr at det er trygt å ta fagutdanning og at det er enklere enn på veldig lenge å få en læreplass.

LES OGSÅ: På tide å søke sommerjobb!

Skoleeierne må levere

Mot slutten av denne kronikken skal vi komme innom to svært viktige temaer, temaer som NHO nå ønsker å løfte enda høyere opp på dagsordenen. Etter å ha snakket høyt om dimensjonering av utdanning i mange år må skoleeiere nå levere, de må innrette skole- og studietilbud slik at flest mulig får en utdanning som sikrer trygg jobb og god inntekt. Like viktig er det at unge får god hjelp med karrierevalgene. Karriereveiledning må være tilgjengelig for alle, og det er særlig viktig at ungdom kjenner til det lokale og regionale behovet for kompetanse. NHO forsøker å bidra alle steder vi kan for å sikre at flere tar et kunnskapsbasert utdanningsvalg.

Helt til slutt en liten oppfordring til dere foresatte som kanskje er de vår ungdom lytter til. Dersom dere skulle være det minste i tvil om hvilke råd dere skal gi deres ungdommer før 1. mars, les mer om NHOs kompetansebarometer på våre nettsider. Der vil dere finne både fakta og våre meninger om kompetansebehovet fremover. Litt tid på å sette seg inn i dette kan være en god investering og sikre at både dere og de unge har et utgangspunkt for et kunnskapsbasert utdanningsvalg.