Stiftelsen Gamle Tønsberg ser i dagens elektroniske utgave av Tønsbergs Blad at det er planer om å rive ned Halvdan Wilhelmsens alle 5, en praktvilla som snart er over 120 år gammel, og erstatte denne med et nytt moderne bygg.

BAKGRUNN: Bedriften vil rive sveitservillaen fra 1903 og bygge nytt og moderne

Stiftelsen Gamle Tønsberg har forståelse for at bedrifter i byen kan få behov for utvidelser, men vår oppgave er å si fra når stedstypiske bygninger som denne fra 1903, i en gate som Halvdan Wilhelmsens alle - preget av praktfulle Sveitservillaer, skal endres til en gate med blandet moderne bebyggelse. Tønsberg må stå opp og ta vare på det som er av bevaringsverdig sentrumsbebyggelse, selv om myndighetene ikke har lagt lovmessige begrensninger på denne villaen.

Stiftelsen Gamle Tønsberg ser på dette forslaget som en tragedie for området og byen. Huset er i dag i bruk for et av byens begravelsesbyråer og efter vår mening kan det ikke være en driftsmessig nødvendighet å ligge et stenkast fra sykehuset og et par av byens gravlunder. Det bør være mulig for en bedrift som denne å finne et annen egnet sted i byen å drive sin virksomhet fra uten å ødelegge en så staselig og historisk gate som Halvdan Wilhemsens alle.

Stiftelsen Gamle Tønsberg gav i 2013 årets bevaringspris til Halvdan Wilhelmsens alle 12 som ligger rett overfor nr. 3 og 5. Denne ble gitt som et vitnesbyrd om at slike hus som preger gaten fortjener å bli bevart for fremtiden. Halvdan Wilhelmsens alle 5 er en viktig del av byens historie.

Hvis myndighetene i Tønsberg tillater slik unødvendig rivning og oppføring av et historieløst nybygg, viser de forakt for det vi har igjen av denne tidens viktige historie. Dette må vi bare ta vare på!