Det klages mye og ofte over norsk helsevesen, men jeg har lyst til å takke.
Takke for all hjelp vi har fått igjennom snart 1 år. Min mann fikk hjernesvulst i desember 2018. Det var en veldig tung beskjed å få og det har vært en tung tid disse månedene med cellegift og stråling.

Men midt i alt dette vonde, er vi så imponert over Vestfold sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Vi har fått all den hjelpen vi kan få av dyktige, omsorgsfulle helsearbeidere som har fulgt oss opp på alle mulige slags måter.
Jeg skulle gjerne ha ramset opp navn, det er så mange. Men vil nevne overlege Magnus Moksnes ved Blodsykdommer seksjonen. En inderlig takk til deg og alle andre.

Træleborg lindrende enhet, fantastiske og omsorgsfulle er dere alle sammen – takk!
Hjemmesykepleien i Tønsberg, bydel Træleborg, som har gjort det mulig for oss å få bo sammen hjemme. Det betyr så utrolig mye for oss begge. Takk til ergoterapeut som har gitt oss de hjelpemidlene vi har bruk for.
Og ikke minst; kreftkoordinator Irene og kreftsykepleier Marianne.

Alle dere har båret oss gjennom dagene og gjør det fortsatt. Tusen takk.