Opp mot 2.500 personer har vært testet for Covid-infeksjon på én dag, forteller Sunniva Thorsen, lederen for teststasjonen, i et intervju med Tønsbergs Blad. Det vitner om et system som har fungert meget effektivt, med digitalisert timebestilling og tilbakemelding som to stikkord. Men først og fremst vitner det om en enorm arbeidsinnsats fra de opptil 170 medarbeiderne som på det meste var tilknyttet teststasjonen. De fortjener en stor takk for at de sto i første linje og gjorde en jobb av stor samfunnsmessig betydning.

Nå er altså teststasjonen historie. Helsedirektoratet har gitt kommunene beskjed om at ordningen med gratis koronatesting av innbyggerne avvikles. Det er forståelig at myndighetene rigger ned når behovet ikke lenger er det samme. Innbyggerne må nå istedet ty til private legesentre. Det er i utgangspunktet greit, men det er tildels ganske dyrt å ta test, særlig hvis du trenger attest på at du ikke er syk. Myndighetene bør derfor følge situasjonen nøye og være åpne for å rigge opp et gratistilbud igjen. Den nye omikron-varianten BA.5 er på kraftig fremmarsj. Den ser ut til å gi milde symptomer for de aller fleste, og er således ingen stor trussel mot folkehelsen. Men smitteverndirektør Trygve Ottersen ved Folkehelseinstituttet uttalte nylig at situasjonen fortsatt er uforutsigbar og det er nødvendig med fortsatt beredskap og overvåking.

Uansett har driften av teststasjonen på Stensarmen og vaksinestasjonen i Messehall B gitt den kommunale helsetjenesten verdifulle erfaringer. De må tas vare på og inngå i fremtidige beredskapsplaner. Folkehelseinstituttet er nemlig overbevist om at nye pandemier vil komme. Det samme er World Economic Forum, som i 2021 utpekte smittsomme sykdommer som den største globale risikoen i det neste tiåret. Ifølge FHI antyder flere studier at sjansen for pandemier øker de neste årene. Så selv om de farligste variantene av koronapandemien ser ut til å ha lagt seg, kan det være nødvendig å ha et høyere nivå av stående beredskap enn vi hadde før vinteren 2020, selv om det koster penger.

Det krever ikke minst kompetente og dedikerte ansatte i helsevesenet. Men gjennom to og et halvt år med pandemi har slitasjen på mange leger, sykepleiere og helsefagarbeidere vært stor, samtidig som fastlegeordningen er hardt presset. Det må tas på alvor av stat og kommune som arbeidsgivere. Vi kan ikke bare ta for gitt at de er der for oss en gang til.