De små og mellomstore bedriftene er svært verdifulle for landet. Dere er ryggraden i arbeidslivet og for verdiskapingen i samfunnet. Hele 99 prosent av alle bedrifter i Norge er små og mellomstore. Sammen skaper dere 47 prosent av alle de private arbeidsplassene i Norge. Dere står for rundt halvparten av verdiskapningen på 700 milliarder kroner årlig. Takk for alle verdiene dere skaper og takk for alle jobbene dere skaper, til dere selv og til andre.

Vi vil gjøre hverdagen enklere

Venstre har alltid satt småbedriftene først. En av grunnene til det er at politikk som er bra for de små bedriftene nesten uten unntak er bra for de store. Men det er ikke nødvendigvis motsatt. Derfor har vi alltid vært spesielt opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende.

LES OGSÅ: Butikkene i Tønsberg sentrum er i gang med en helt ny konkurranse: – Vi ønsker at byen skal være magisk

Bedre rammevilkår for jobbskaperne trygger framtida. Derfor satser vi på forenkling for næringslivet. Vi har blant annet sørget for storstilt digitalisering av offentlige tjenester de næringsdrivende er avhengige av, forenklet regnskapslovene og økt terskelen for revisjonsplikt.

LES OGSÅ: Nå må barn, unge og lærere prioriteres!

Nylig kom statsbudsjettet. Der foreslo vi lavere verdsettelse for aksjer og driftsmidler, reduksjon i verdsettelsen på bolig og næringseiendom og ikke minst senere forfall for forskuddsskatt for personlige skatteytere. Takk for at dere som gründere og selvstendig næringsdrivende har fortalt oss hvor skoen trykker. Det er deres kunnskap som har ført til bevissthet rundt hva som skal til for at dere får en enklere hverdag.

Innovasjon er positivt for de aller fleste bedrifter. Mange trenger støtte for å kunne bære kostnaden med forskning og utvikling av nye produkter. Derfor satser vi 9,8 mrd. kroner på næringsrettet forskning og innovasjon i statsbudsjettet for neste år.

LES OGSÅ: Deponi for farlig avfall: Honnør til Venstre

Bedre for selvstendig næringsdrivende

Vi mener det er urettferdig at de som skaper jobber til seg selv og andre ikke skal ha de samme sosiale rettighetene som de som ansettes i en bedrift eller i det offentlige. Derfor kjemper vi for bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

Vi har fått gjennomslag for å heve sykelønnen fra 65 prosent til 80 prosent for de som driver for seg selv. Det betyr at 450 000 nordmenn får en litt enklere i hverdag når de blir syke. Men vi vil mer. Vi mener de som jobber for seg selv også skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere og full sykelønn om de blir syke.

LES OGSÅ: Kjersti har startet nytt middagstilbud: – Responsen er overveldende. Jeg er så glad

Tidligere har ikke selvstendig næringsdrivende hatt like pensjonssparerettigheter som alle andre arbeidstakere. Det har Venstre kjempet for at de skal få. Derfor har vi økt rammene for skattegunstig pensjonssparing fra maksimalt fire prosent til syv prosent. Det gir selvstendige næringsdrivende mulighet til skattegunstig pensjonssparing på samme nivå som vanlige arbeidstakere.

Takk for at du har tatt risikoen for å skape en jobb til deg selv og andre, på tross av at det offentlige ikke har stilt opp med like gode rettigheter som for vanlige arbeidstakere. Vi vet hva det krever av mot og utholdenhet å være gründer og småbedriftseier, og det er dere som holder hjulene igang!

LES OGSÅ:

Akkurat nå er dere ekstra viktige

Store deler av næringslivet er hardt rammet av korona. Mange opplever utrygghet for jobb og inntekt. Derfor er det viktig at vi viderefører krisepakker og har løpende dialog med dere som kjenner dette på kroppen. Akkurat nå er dere som driver butikken, reisebyrået, rørleggerbedriften eller framtidens IT-løsninger ekstra viktige. Dere står på hver dag for å få det til å gå rundt. Dere er med på å skape trygghet for mange i en vanskelig situasjon.

LES OGSÅ: Færre folk, men langt fra folketomt: – Vi får sette en strek over byturene i tiden fremover

Det må bli enklere å skape arbeidsplasser

Vi mener det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Slik bygges samfunnet nedenfra. Det er dere som småbedrifter som leverer gode produkter og tjenester som vi er avhengige av i hverdagen.

Venstre støtter dere som tar sjansen som gründere og som tør å satse. Dere som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere. Dere skal ha enkel tilgang på kapital. Hverdagen deres skal være så enkel som mulig. Dette vil vi i Venstre fortsette å jobbe for hver eneste dag, og vi vil takke DEG for at nettopp DU står på hver eneste dag!