Takk til Hjemmesykepleien for utmerket utført arbeid.

Dere gjorde det godt for mor å bo hjemme da hun fikk Alzheimer. Dere gjorde det mulig for meg å ha far boende hjemme til han var 96 år. Dere hjalp med det praktiske stellet der det trengtes. Dere ga omsorg og medmenneskelighet til mine foreldre, men også til meg.

Dere var alltid på tilbudsiden. Dere var fantastiske! Dere ga beskjed da dere observerte at far trengte mer assistanse enn dere og jeg kunne makte.

Tusen takk!

Far fikk korttidsplass hos dere og trivdes godt. Spesielt når han var ute i den praktfulle hagen. Etter noen få opphold ga dere beskjed om at fulltidsplass var det riktige for ham, og han fikk bli på korttidsavdelingen til det ble ledig rom for ham på annen avdeling.

På begge avdelinger møtte vi kunnskapsrike, vennlige ansatte. Da far (ofte) spurte hvorfor han ikke kunne bo hjemme og fikk forklaring på det, var hans reaksjon: «Ja, men her er det jo bra å være!»

Og det var sant. Vi i familien, barn, barnebarn og oldebarn, har gått inn og ut på besøk til far. Vi har alltid følt oss velkommen av dere som arbeider der. Dere hadde alltid tid til en liten prat om hvordan far hadde det.

Far døde hos dere 6. august. Den måten dere ivaretok far og oss pårørende spesielt den siste tiden var fantastisk.
Tusen takk alle sammen.