Vi vil takke dere alle for at tallet på elever som fullfører videregående fortsetter å stige: Lærerne som både har verdens beste og samtidig mest utfordrende jobb. Elevene som med ulike utgangspunkt står på og gjennomfører videregående, og foreldrene som følger opp og støtter sine ungdommer.

Dere gjør denne forbedringen mulig.

Flere gjennomfører videregående skole nå enn noen gang før. Det er vi veldig glade for! Lærere på alle skolene i landet gjør en solid og god jobb, men vi har fortsatt en vei å gå. Venstre og regjeringens mål er at minst 9 av 10 elever skal fullføre videregående skole. Derfor kommer vi til våren med en stor reform av hele den videregående skolen. Målet: å gi alle elever frihet og muligheten til å lykkes.

Å gjennomføre videregående og få vitnemål er viktig, men for oss er det også veldig viktig hvordan ungdommene våre har det på skolen. Har de fag de liker og brenner for? Er de motiverte for skolen? Kan de ta egne valg? Greier vi sammen å skape et godt miljø i alle klasser og på alle skoler?

Vi tror at god motivasjon, godt miljø og valgfrihet skaper både bedre læring og høyere grad av gjennomføring. Vårt mål med den varslede reformen i videregående skole er å gi elevene flere valgmuligheter og et mer fleksibelt skolesystem tilpasset den enkeltes behov. Elevene må kunne studere mer av det de er interesserte i slik at de er mer motiverte for skolegang og læring. Vi tenker at det også vil hjelpe lærerne som da kan arbeide med mer motiverte elever som er klare til å bidra til undervisningen i klassen.

Det har vært og vil fortsette å være utfordrende tider for lærere, elever og skoler som må tilpasse seg tiltakene rundt covid-19. Vi synes dere gjør en utmerket jobb. Alle bidrar og derfor går det så bra som det tross alt gjør. Tusen takk alle sammen, lærere og elever! Fortsett det gode arbeidet.

Når vi nå skal arbeide videre med å få flere ungdommer til å fullføre videregående, trenger vi kunnskap og innsikt fra dere som hver dag er lærere og elever og kjenner utfordringene på kroppen. Vi blir veldig glad for alle bidrag fra elever og lærere til prosessen med å skape en mer fleksibel og tilpasset skole for de unge, med mer valgfrihet når det gjelder lengden, tempoet og innholdet i utdanningen.

Å få jobbe med utviklingen av den norske skolen er en drømmejobb for Venstre. Vi ser på nært hold hvor mye godt arbeid som legges ned på alle nivå i skolen. Det gjør oss veldig trygg på at vi sammen skal klare å få enda flere til å fullføre videregående skole.