Jeg takker for en særdeles vennlig, serviceinnstilt, tillitsvekkende og kompetent behandling av personalet ved Medisinsk post 5BC, Hjertemedisinsk seksjon, Sykehuset i Vestfold. Hilsen pasient på rom 015, 8. og. 9 januar 2020.