Jeg vil uttrykke stor anerkjennelse og takk til Tønsberg Forsvarsforening, ved leder Halvard Asperheim og hans medhjelpere for å skape en god ramme rundt landsmøtet i Norges Forsvarsforening med 75 forsvarsinteresserte i Tønsberg nylig. Det bidro sterkt til et på alle måter vellykket arrangement. Fredagskvelden med interessant besøk på Bolærne, både innenfor og utenfor anlegget i fjellet, flott museumssamling, i dag et av den kalde krigens kulturminner. Under de dramatiske dagene 8. og 9. april 1940 , også med Bolærne fort i ilden. Nå var det nydelig fiskesuppe som smakte meget godt der ute.

Lørdagen ønsket også ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen velkommen Årsmøtesaker fylte lørdagen og søndag formiddag. Blant foredragsholderne avdelingsdirektør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Johan Marius Ly med tema; «Utvikling og utfordringer i samfunnssikkerhet og beredskap. «Status og utfordringer i Forsvaret» var tema for viseadmiral Elisabeth Natvig, sjef for Forsvarsstaben sitt foredrag.

Før festmiddagen lørdag kveld ble vi underholdt med Skjærgårdskvinnenes «Karusellen.» Utrolig flott, ikke minst etter vår tur gjennom skjærgården til Bolærne.

Det ble en helg med intenst fokus på arbeidet for forsvarssaken, både det militære forsvar og sivil beredskap, og samspillet og avhengigheten dem imellom.

På landsmøtet ble Lars Myraune gjenvalgt som president i Norges Forsvarsforening.