Merete var heldig som fikk plass hos dere.

Familien vil takke for all den gode omsorgen og varmen Merete ble møtt med.

Takk for at dere tok dere tid.

Tid til å være til stede her og nå, og gi den gode pleien.

Tid til å lytte, når Merete trengte det som mest.

Tid til de gode samtalene. En hånd å holde i og trøst når de mørke tankene truet.

Tid til humor og ekte glede.

Tid til å dele latter, tårer og sorger.

Takk for at dere ivaretok også oss som familie, og alltid hadde tid til oss og alle våre spørsmål, gleder og sorger.

Vi vet Merete hadde det godt hos dere.

Vi vil takke alle dere fantastiske mennesker på Træleborg sykehjem for den flotte jobben dere gjør hver eneste dag! Dette til tross for stort arbeidspress, og til tider underbemanning.

Takk for at dere er så gode.

Stor og hjertelig takk fra hele familien Veian.