Vi som lever i dag, kan tydelig se at andre nasjoner ypper til konflikter og krig for å skaffe seg mer land, større rikdommer og kontroll over andre. Noen ønsker å dominere verden uten å ta menneskelige hensyn.

Vi har så mye å ta vare på i Norge. 5.5 millioner mennesker, et langstrakt land med fjell og fjorder. Vannkraft, olje og gass, fisk, havområder, mineraler og ikke minst enkeltmenneskets gode utdannelse og yrkeserfaring. Vi kan det meste, vi får til meste, vi er helt på toppen av kransekaken.

Det er derfor viktig å ha et sterkt forsvar og være med i allianser som kan hjelpe i nød. Heldigvis har Norge forstått at har man ingen forsikringspolise, får man ikke hjelp. Da er det bare å være sikre på at man har en riktig polise. NATO og et sterkt forsvar er ingrediensene. Forsvaret har mye å ta igjen efter mange års nedbygging. I tillegg trenger vi en nasjonal sivil beredskap som kan håndtere de mange uforutsette ulykker som kan komme. Når vi er rikest i verden, og i tillegg verdens lykkeligste land, da er det viktig å forsvare våre verdier. Det hjelper ikke å være lykkelige og rike om vi ikke kan forsvare det.

Dessverre er det enkeltindivider og grupper som ikke aksepterer eller tolererer vårt styresett. Det må vi leve med, for vi er jo en demokratisk nasjon.

De av oss som kom til efter krigen satser på at vi skal slippe å oppleve en krig. Derfor er det viktig å ikke glemme en dag som i dag, frigjøringsdagen. Den må markeres hvert år inn i fremtiden.

La oss hedre de som gav sitt liv og sin helse for vår skyld.

Et par hundre meter fra der vi står i dag skjedde det noe spesielt i år 1201. En baglerhær som Kong Sverre lot omringe på Slottsfjellet, overgav seg efter 20 ukers beleiring. Baglerhøvdingen Reidar Sendemann og Kong Sverre ble enige i at baglerne skulle gå ned fra Slottsfjellet og ikke bli møtt med hevn.

GRID er en gammel betegnelse for nåde.

Kong Sverre sa: Det kommer en dag i alles liv da vi kan trenge nåde.

Vi kan trygt si til alle: Se til Tønsberg. De skjønte det i 1201.

Ha en god dag, og vær takknemlige for hver dag vi har i verdens beste by. Jeg håper at vi kan markere 8. mai hvert år fremover.