Gå til sidens hovedinnhold

Tar kommunen eldrerådet på alvor?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Spørsmålsstillingen gjelder både administrasjonen og posisjonen i kommunestyret - AP, SP, KrF og MGD. Bakgrunnen er kommunestyrets vedtak den 8. september om å redusere antall medlemmer i eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser. I det følgende uttaler jeg meg kun som leder i eldrerådet.

Saken ble lagt fram for eldrerådet den 20. september. Det forundrer meg at administrasjonen ikke tok kontakt med meg som utvalgsleder før saken ble skrevet. Jeg er så freidig å påstå at jeg med hjelp av resten av rådet ville fått det formelle på plass.

Under behandlingen av saken har det vært frustrerende å ikke komme til bunns i hva som er galt med eldrerådets liste. I saksutredningen var mangel på medlemmer og kjønnssammensetningen brukt som argument for at noe måtte gjøres. Jeg stilte derfor i forrige møte spørsmål til administrasjonen om hva som var galt med listen over medlemmer og varamedlemmer som da forelå og hva som eventuelt måtte gjøres for å få alt i orden. Svaret var i beste fall uklart.

Alle disse forholdene var kjent da saken kom opp i kommunestyret. Det er derfor forstemmende at posisjonen ignorerte eldrerådets mening og vedtak. Det er lett å tolke dette som et signal om at eldrerådet ikke er så viktig.

Men det er ikke for sent å snu. Onsdag 6. oktober er det nytt møte i kommunestyret. Da kan posisjonen i nytt vedtak vise at eldrerådet betyr noe.

Kommentarer til denne saken