Ikke fordi dette er noen konkurranse om å være best i klassen, men fordi det bak tallene skjuler seg mange tragedier. Riktignok er det få branner der liv går tapt eller som medfører varige helseskader, men flere har opplevd å miste hus og hjem og se store økonomiske verdier gå opp i flammer.

Det er kommunene som har ansvaret for slukking og forebygging av branner, og her i distriktet er oppgaven overlatt Vestfold Interkommunale Brannvesen. Etter en internkontroll i brannvesenet nylig endte kontrollutvalget i Tønsberg opp med å be kommunestyret vedta fem punkter for å støtte bedre opp om det brannforebyggende arbeidet i VIB. Det viktigste er å vedta en kortsiktig og langsiktig plan med konkrete tiltak for å få ned antall branner.

Noen vil nok mene at kontrollutvalget her nærmer seg grensen for sin egen rolle. Grensen mellom en objektiv vaktbikkjefunksjon og politisk markering kan være hårfin. Når det er sagt, er det ikke tvil om at utfordringen kommunestyret får, er betimelig, uansett avsender. Vi forventer at kommunestyret ber rådmannen om å få en sak der forslagene følges opp.

Vi merker oss for øvrig med glede det siste av kontrollutvalgets punkter, nemlig at VIB og dets styrende organer bør legge best mulig til rette for innsyn ved å praktisere åpenhet så langt det er mulig innenfor gjeldende lovverk. Det er viktig for innbyggernes tillit til brannvesenet at det hersker åpenhet om hvordan styret og administrasjonen jobber.