Gå til sidens hovedinnhold

TB mener: Fremtidens boligpolitikk må ta høyde for allsidig bosetting i de ulike delene av kommunen

Det er et ømt punkt lokalpolitiker Ole Sverre Lund (H) trykker på når han viser til en fersk rapport der det fremgår at de sosiale ulikhetene i Tønsberg er betydelige.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Ikke minst er det betydelige forskjeller mellom ulike områder i kommunen. Det handler dels om forskjeller i levekår, men også om ulik sammensetning av befolkningen, som gjør at utfordringene med integrering er større i noen deler av kommunen enn andre.

Det er svært uheldig hvis noen områder av kommunen scorer systematisk dårlig på levekår. Vi frykter at det kan få en selvforsterkende effekt. Derfor er det viktig at politikerne tar tak i forholdene som avdekkes, slik de også viser vilje til.

Økonomien er trang i Tønsberg kommune akkurat nå, men mye tyder på at det trengs en styrket innsats på flere områder. Dårlig privatøkonomi handler ofte om å stå utenfor arbeidslivet. Å skaffe flere arbeidsplasser og hjelpe flere inn i yrkeslivet er derfor noe av det mest avgjørende kommunen kan bidra med. Her er både utdanning og arbeidsmarkedstiltak viktig i tillegg til en offensiv næringspolitikk.

Boligprisene er en sentral årsak til de geografiske ulikhetene i levekår. De styres av markedet, og prisene vil selvfølgelig aldri være de samme i hele kommunen. Men både som grunneier og planmyndighet har kommunen store muligheter til å påvirke sammensetningen av boligmassen i Tønsbergs bysentrum, tettsteder og bygdelag. Fremtidens boligpolitikk må ta høyde for allsidig bosetting i de ulike delene av kommunen. Her er det viktig å gå i dialog med eiendomsutviklerne, slik at markedskrefter og politisk vilje spiller på lag.

Kommentarer til denne saken