Gå til sidens hovedinnhold

TB mener: Langs den smale vei

Siden mai har det vært kjent at administrasjon og politikere i fylkeskommunen og Tønsberg og Færder kommuner vurderer å nedskalere fastlandsforbindelsen fra fire- til tofeltsvei for å spare kostnader.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I mai var anslaget at det er mulig å spare ca. 1 milliard kroner på å slanke inn til tofeltsvei, mens et ferskt notat til overordnet styringsgruppe beregner innsparingspotensialet til mellom 750 og 950 millioner kroner.

Det som gjør det prekært å finne innsparingsmuligheter er signalene som er kommet fra regjeringen om at kravet til lokal egenkapital vil være på 20 prosent. Uansett hva man måtte mene om bompenger er det etter vårt syn svært uheldig at bompengeforliket mellom regjeringspartiene og Frp på denne måten får nærmest tilbakevirkende kraft for Bypakke Tønsbergregionen, et prosjekt det har vært jobbet med i et tiår og som har enda eldre røtter enn som så. For regjeringspartienes lokale politikere må bompengeforliket i så måte smake dårlig. Samtidig er det viktig å lete etter konstruktive løsninger på den situasjonen vi nå engang har.

I en bypakke som så langt er anslått å koste 5,3 milliarder er nedskalering av fastlandsforbindelsen til to felt antagelig det viktigste tiltaket for å komme ned i pris uten å dumpe noen enkeltprosjekter helt. Både fastlandsforbindelsen, ny løsning i Hogsnesbakken og en tyngre satsing på kollektivtrafikk og sykkel er viktig å få til. Derfor mener vi det er riktig å vurdere nedskalering til tofelts vei.

Samtidig er det viktig at den nye veien fremstår som en effektiv og tidsbesparende forbindelse mellom øyene og E18. En tofelts veiløsning vil ha mindre kapasitet og være mer sårbar for å bli helt nedstengt ved ulykker, vedlikeholdsarbeid etc. Det vil være synd hvis vi bygger en tofeltsvei og det raskt viser seg at det egentlig er behov for fire felt.

Derfor kan det være smart å sikre seg noen grunnleggende muligheter til å utvide veien i fremtiden, slik man i sin tid gjorde på E18 gjennom Sem og Stokke på 1980-tallet, der man bygde tofelts vei, men la opp til at det var forholdsvis enkelt å utvide til fire felt.

Fastlandsforbindelsen er vår tids viktigste utviklingsprosjekt lokalt, for Tønsberg, men ikke minst for øyene. Den befolknings- og næringsutviklingen Færder trenger på lengre sikt for å bestå som egen kommune er avhengig av den. Derfor må vi ha løsninger som varer i mer enn én generasjon.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.