Gå til sidens hovedinnhold

TB mener: Tid for å tenke helhet

Konflikten mellom vern og fornyelse i Tønsberg sentrum har spisset seg til i de senere årene og fått sterkere politiske og ideologiske overtoner enn før.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Derfor er det et konstruktivt forslag arkitekt Eivind Hanch-Hansen kommer med når han vil lage en juridisk forpliktende plan for hele bykjernen, mer helhetlig og bindende for alle parter enn planverket som ligger der idag.

Hensikten er at plan- og byggepolitikken i sentrum skal bli noe mer enn summen av mange enkeltstående detaljreguleringer og byggeprosjekter. Hva vil vi med byen, og hvilke grenser er vi villige til å sette for utviklingen? Det er spørsmålene som da må besvares.

Striden om Storgaten 49 til tross - det er nok få som er grunnleggende uenige i at det er viktig å verne gammel bebyggelse, og at de historiske gatemiljøene er en sentral kvalitet i Norges eldste by. Samtidig må vernet balanseres mot andre interesser: Tønsberg sentrum må fortsatt være et attraktivt sted å bo og drive handel, utesteder og annen næringsvirksomhet. Hvis ikke, forsvinner enda flere butikker og kontorbedrifter til Kilen.

Men det kan da ikke være umulig å finne dette balansepunktet? Der det fortsatt er muligheter for vekst og utvikling, men der eldre bebyggelse vernes og der man tør å stille strenge estetiske krav til nye byggeprosjekter. Og der man forsøker å skape en bedre harmoni mellom gammelt og nytt enn de tildels grelle kontrastene man ser på nedre del av Torvet og enkelte andre steder.

Hanch-Hansen erkjenner at vern ikke alltid er lett å forene med utbyggernes behov for å tjene penger. Det har han sikkert helt rett i. Skal en slik plan som han etterlyser bli et vellykket politisk instrument, må det nok ligge brede diskusjoner og forlik bak, der både hele det politiske miljøet og næringslivet deltar. Hvis ikke, kommer alle de omkampene man nettopp vil prøve å unngå.

Kommentarer til denne saken