I april sendte administrasjonen planene i retur med beskjed om at utnyttelsesgraden var for høy. I oktober kom selskapet tilbake med nye tegninger, men disse har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til tilbakemeldingene, mener administrasjonen, som vil avvise Tolvsrød Torg enda en gang. Folksom, med adm. direktør Pål Egeland i spissen, sier de likevel ønsker planforslaget opp til politisk behandling.

Det er særlig byggehøyder på opptil fem etasjer som har fått plan- og bygningsetaten til å reagere. Vi er enige i at såpass høye bygninger vil endre Tolvsrøds sentrale område og gi et mye mer urbant preg som bryter med dagens karakter av villastrøk eller haveby. Og at vi higer mot det urbane, er en noe drøy påstand fra Egeland all den stund vi i Tønsbergs Blad/tb.no kan lese mange vitnesbyrd om at folk ønsker mindre høyhus, glass og betong.

Samtidig har Egeland rett i at Tolvsrød er del av kommunens «stjernestruktur» og således er pekt ut som et områdesentrum. I denne delen av kommunen er dessuten fortetting eneste mulighet til å få bygget nye boliger uten å ta av jorder eller viktige natur- og friluftsområder.

Med kort vei til buss og lokale servicefunksjoner er Tolvsrød Torg på mange måter et fremtidsrettet prosjekt. Vi oppfordrer derfor kommune og utbyggere til å fortsette dialogen og jobbe for å møtes et sted på veien.