I Tønsbergs Blads fredagsavis publiserte vi et stykke om filosof, professor og fredsforsker Henrik Syse som kommer til Undrumsdal søndag.

Det er feil. Møtet var forrige søndag, og det vil ikke være foredrag på Bjerkely meninghetssenter søndag.

TB beklager.