Arkitekten tegnet om: - Det er første gang i min fireårige historie at vi har fått medhold i en estetikksak!

De som sist stemte mot den planlagte tomannsboligen i Ørsnesalleen 13b på Teie, tok fram superlativene da saken kom opp på nytt nå.