En fersk undersøkelse (InFact) viser at folk vil oppløse Telemark og Vestfold som ett fylke. Vestfold fylkesting stemte i sin tid for denne sentraliseringen mens Telemark gikk imot. Likevel fikk de dette stappet ned i halsen av Stortingets konservative flertall som over hele landet tråkket folkeviljen under fot. Nå vil 65,3% i Telemark ut av storfylket mens bare 18% vil bli. I Vestfold vil 59,9% ut og 22,4% bli.

For folket er mot sentraliseringen. Det interessante er at i alle tvangssammenslåtte fylker er det et flertall som vil ut av tvangstrøya - over hele landet! I Østfold er utmeldingsviljen størst, der vil hele 74% ut mens snittet ellers i det såkalte Viken er 66%. Som kjent ble det 87% nei ved en folkeavstemning i Finnmark og litt lavere i Troms. Å overkjøre 87% er nærmeste hensynsløst å håne folk. Men nå har folk fått nok!

I et intervju nylig lovte Trygve Slagsvold Vedum at alle fylker som ønsker det må få holde avstemning om oppløsning - hvis Sp får regjeringsmakt, og det får de nok. Altså: Alle fylker!

Og i dette får de ifølge NRK støtte av Rødt, SV og Ap (MDG ikke nevnt, men er nok med). Og i Viken sier Frp at de vil støtte en oppløsning hvis det blir resultatet. Og trolig også i Vestfold; de sa nei ifjor, men har nå ombestemt seg, trolig tvunget av svært dårlige meningsmålinger. Og det er her det kan bli spennende: Valgkampen om oppløsning av tvangsfylkene er alt i gang, og for få dager siden var det debatt om dette i Stortinget hvor opposisjonen dundret løs mot regjeringen. Men regjeringen vil fortsatt overkjøre folkeviljen, til tross for at flertallet mot er enormt. Dette kan bli en stor sak ved Stortingsvalget og ytterligere svekke regjeringen som på målingene ligger nede for telling. Opposisjonen vil altså la folk stemme, og regjeringspartienes kandidater bør derfor få spørsmål om dette på valgmøter og ved alle anledninger: Hvordan stiller de seg til å avgjøre dette gjennom en folkeavstemning? Her må de ikke få vri seg unna!

For storfylker er ikke bedre enn små. Både i tvangssammenslåtte kommuner og fylker har byråkratiet økt, og alt snakk om effektivitet, mindre byråkrati og bedre tjenester er bløff opp og bløff i mente. Alt er blitt motsatt. Tjenestene er blitt dårligere, svarer folk, fjernere og lenger borte. Tvangsreformen har i kommunene ført til 12,5% flere byråkrater på fire år, mens i kommuner som ikke ble slått sammen er tallet 7,8%. Og i tvangsfylkene er utviklingen den samme. Og nye direktører popper opp og må som kjent opp i over millionen og litt til for å ta jobben.

I denne saken og mange andre sentraliseringer har Venstre og Krf brakt skam over sine partier og straffes nå hardt på meningsmålingene; særlig Venstre svikter nå alt de har stått for gjennom historien med folkestyre og demokratisk lovgivning - derfor ble de også nylig omtalt som Høyre light av NRKs kommentator mens partiet andre steder kalles Vesle-Høyre. Med Høyre er det noe annet; de og deres velgere har alltid hatt sansen for de udokumenterte fordelene ved stordrift. Der tenker man business og business.

Men hvorfor stordrift? Mange peker på regjeringspartienes ønsker om mer privatisering. Det er lettere for store konserner og velferdsprofitører å overta tjenester i store enheter enn i små. Og få millioner på konto fra skattepenger som skulle vært fellesskapets midler og på nytt gått inn i driften.

Fordelen med mindre fylker er nærheten og oversikten, både for folk og politikere. Dette har med miljø å gjøre. Administrasjonen flytter ikke vekk, og de som sitter der kjenner forholdene, distriktene og menneskene bedre enn i en større og fjernere enhet. Og som det blir sagt: Ved stordrift mister man smådriftsfordelene, at det er lettere og raskere å snakke sammen, kortere vei, og at den ubyråkratiske samhandlingen forsvinner. Alt blir mer formelt og tar lengre tid.

Den som vil ha Vestfold tilbake bør derfor ikke stemme på regjeringspartiene.

Jeg vil derfor få stille et spørsmål til regjeringspartiene og Frp som alle stemte for tvangsreformen. Spørsmålet går til Carl-Erik Grimstad (Venstre), Erlend Larsen (Høyre), Anders Tyvand (Krf) og Morten Stordalen (Frp): Vil du si ja eller nei til en folkeavstemning om oppløsning av storfylket Telemark og Vestfold?

Jeg tror mange vil se fram til deres svar. Og som det ikke sjelden blir sagt: Intet svar er også et svar.