Korona-krisa har satt hverdagen vår på huet. Mange som hadde det vanskelig fra før, har fått det verre. Noen har blitt redda av krisepakker, har trygge jobber og merker lite til krisa. Krisa har gjort Forskjells-Norge tydeligere. Tenk på hvor lite renholdere og butikkansatte tjener, og hvor viktige de er for å holde Norge i gang.

Det er i hovedsak folk med lav lønn og utdanning som har blitt permittert. Det er særlig butikkarbeidere, frisører og hotell- og restaurantarbeidere. Bortsett fra de som er alvorlig sjuke, er det disse som er hardest rammet av pandemien i Norge. De er permitterte fordi staten stengte ned økonomien for å hindre smitte. For det betaler de en høy pris: De har gått ned minst 20 % i inntekt over natta, og står uten jobb. Det har de gått med på, uten å klage, for å beskytte helsa til de mest sårbare. De fortjener virkelig å bli tatt vare på av fellesskapet.

Men regjeringa legger opp til at det skal bli verre for dem. For det første planlegger de å kutte satsen på dagpengene fra 1. november. For det andre blir de ramma av at regjeringa i 2015 kutta opptjening av feriepenger for folk på dagpenger. Det betyr at mange foreldre må ta ut ferie de egentlig ikke har råd til, for å passe på barn mens skoler og barnehager er stengt, uten feriepenger.

Korona-krisa har trigga en dypere krise i det kapitalistiske systemet. Det er spådd dårlige tider i lang tid framover. Det er den rå veksttvangen, den nådeløse konkurransen og de innebygde motsetningene i systemet som har skapt grunnlaget for krisa - koronaen har bare satt den i gang. Spørsmålet er hvem som skal betale prisen for det: De samme arbeiderne som er hardest ramma av koronatiltaka, eller storkapitalistene som under koronakrisa har mottatt gilde gaver fra regjeringa, uten krav om utbyttestopp? NHO krevde nulloppgjør. De fikk ikke det, men det var ikke så langt unna heller.

Krisa har også vist hvor dårlig det står til med beredskapen. Derfor er det viktig at vi sørger for at Norge er bedre rusta før den neste krisa. Noe av det handler om internasjonalt samarbeid. Men det handler også om å ta et oppgjør med den naive trua på global frihandel, som har gjort oss sårbare ved å bygge ned beredskapslagre for smittevernsutstyr, medisiner og korn.

Rødt har laget et koronaprogram, som inneholder vår politikk for å møte krisa. Her er noen smakebiter: Vi trenger å styrke beredskapen gjennom å bli mer sjølforsynt. Vi må bygge opp solide lagre av medisiner og munnbind. Vi må gjeninnføre feriepengene for de arbeidsledige, og øke dagpengenivået. Og vi trenger 10.000 nye stillinger innen samfunnskritiske funksjoner, som kommunehelsetjeneste, sjukehus, barnevern, barnehage og skole.