Ja, det er snartf fylkes- og kommunevalg, og jeg håper folk tar innover seg konsekvenser for sitt valg og tenker sjæl!

I Tønsberg får vi konsekvensene av sammenslåingen med Re kommune. Det er jo nytteløst å sette seg over maktapparatet på Stortinget med all sentraliseringen og privatiseringen som den sittende regjering gjennomfører.

Bygda Re (etter sammenslåingen) har iallfall muligheten til å sette foten ned med sitt mandat og sin representasjon inn i det nye kommunestyret til å påvirke til at valget av ordfører og andre representanter blir representert med partier som har en sterk forankring i en nær og god bygde-politikk og ikke sløsingen med skattepengene som i dag bli forfordelt til byfornyelse over en lav sko! 

Tiden er inne for å dele makt-apparatet i Tønsberg og fordelingen av  skattepengene i en mer strukturert handlingsplan, som gir flere muligheten til å påvirke hva pengene skal brukes til.

Til slutt vil jeg anbefale bygdefolk i Re og stemme klokt for et fortsatt utviklende nærmiljø og en bygde-politikk som holder mål!