Lørdag 13. april fra kl. 12.00 blir gassalarmen på Esso-raffineriet testet gjentatte ganger.

– Dette er kun for vedlikehold, dette er ikke en øvelse, melder beredskapsleder Jan Bader.

Naboer blir varslet via SMS.