Arbeidstilsynet: – For dårlige planer i Tjøme kommune

Arbeidstilsynet avdekket flere mangelfulle forhold innen helse, miljø og sikkerhet, samt bedriftshelsetjeneste da de hadde tilsyn ved Tjømes skoler i fjor. Fortsatt er ikke påleggene oppfylt, noe kommunen jobber med.

Arbeidstilsynet avdekket flere mangelfulle forhold innen helse, miljø og sikkerhet, samt bedriftshelsetjeneste da de hadde tilsyn ved Tjømes skoler i fjor. Fortsatt er ikke påleggene oppfylt, noe kommunen jobber med. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

TØNSBERG: Tjøme kommune har fortsatt ikke fått på plass grunnleggende systemer og planer slik Arbeidstilsynet krever. Nå truer tilsynet med dagbøter.

DEL

– Vi har varslet tvangsmulkt fordi dette er basale ting som må være på plass i en kommune, fastslår saksbehandler Conny Tove Bruun i Arbeidstilsynet.

Dersom ikke de siste påleggene Arbeidstilsynet har pålagt Tjøme kommune å oppfylle kommer på plass innen 1. juni 2013, vil kommunen få dagbøter på totalt 8.000 kroner dagen.

– Mange systemer manglet

Arbeidstilsynet har det siste året hatt en landsdekkende kampanje som går ut på å kontrollere offentlig eide bygg, med ekstra vekt på skoler. I april i fjor gjennomførte Arbeidstilsynet derfor tilsyn ved Tjøme ungdomsskole og Lindhøy skole. Til sammen ble kommunen pålagt å få på plass totalt ni pålegg. Først var fristen for å oppfylle påleggene satt til juli 2012.

– Arbeidstilsynet har vurdert at mange av systemene manglet. Ved første tilbakemelding ble nesten alle fristene utsatt fordi kommunen ikke innfridde vilkårene. Så fikk vi en ny tilbakemelding som heller ikke var god nok. Da ble det varslet tvangsmulkter, forteller Bruun.

Fra og med 1. mars i år ville Tjøme kommune fått 2.000 kroner i bot hver dag fra mandag til lørdag dersom den ikke fikk på plass en tilfredsstillende plan for bistand innen bedriftshelsetjeneste. Dette pålegget ble oppfylt dagen før bøtene begynte å løpe.

Påleggene som gjenstår er å få nedsatt en tilstrekkelig skriftlig rutine for kartlegging og risikovurdering av inneklima, gjennomføring av dette, tiltak og handlingsplan for HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet), samt gjennomgang av internkontrollen. Fristen er satt til 1. juni 2012, ellers vil dagbøter à kroner 2.000 begynne å løpe for hvert og ett av påleggene.

Ifølge Bruun blir avvik rektorene selv kan ordne opp i ofte ordnet. Men dersom rektor må sende saken videre i kommunen kan resultatet ofte være at ingenting skjer fordi rutinene er for dårlige.

LES OGSÅ: Snusing på skoler kan bli forbudt

– Forventet raskere arbeid

Tjøme kommune har varslet at det jobbes med en plan som skal være ferdig rundt mai/juni.

– Jeg synes Tjøme kommune kunne jobbet raskere. Det som står igjen nå er rutiner. Rutiner har vi forventninger om skal komme på plass raskere enn ett år, sier Bruun.

Avdelingsleder for drift, vedlikehold og service i Tjøme kommune, Ulf Carlsen, har ansvaret for å gjennomføre de fysiske tiltakene som må på plass etter loven. Han har ingen gode svar på hvorfor det har tatt så lang tid.

– Det er et godt spørsmål. Det henger nok på flere ting, sier han.

LES OGSÅ: – Det som er skummelt er at foreldrene tror de vet

Kommunens rådgiver Rune Mikkelsen har ansvaret for å få lagt opp rutinene som fortsatt ikke er bra nok.

– Vi jobber nå med å få på plass rutiner som involverer de ansatte på en måte som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav. Vi har ikke hatt noen felles rutiner som er like for alle i kommunen og som alle kjenner til. Helheten har vært mangelfull, men i de enkelte enhetene har det vært bra, sier Mikkelsen.

Heller ikke han har noe godt svar på hvorfor arbeidet tar så lang tid.

– Ting tar tid. Det er et komplisert og omfattende område. Jeg vil tro dette er en utfordring å få på plass for enhver kommune. Nå er det på tide å få på plass et system som fungerer, konstaterer Mikkelsen.

Artikkeltags