Det som gjør saken til Erna Solberg (H) så alvorlig er at det har vært klare retningslinjer for dette, likevel tøyer enkelte grensen. Når det i tillegg gjelder en statsministers forhold til dette, blir det skremmende og alvorlig, og plasserer tilliten til politikerne på nederste hylle. En kan jo spørre hvordan det kan ha seg at Erna Solberg ikke har vært opplyst om ektemannens aksjetransaksjoner i hennes statsministerperiode.

De levde under samme tak i statsministerboligen, spiste sikkert måltider sammen og hadde sikkert mang en prat om sin felles økonomi. Da er det jo høyst merkelig at mannens aksjehandler har gått henne hus forbi.

Politietterforskning må ikke bare bli vanlige mennesker til det. Det bør ikke minst skje med folkevalgte politikere for å avklare om de har brutt lover og regler. De bør jo fremstå med ærlighet og troverdighet i vårt demokratiske samfunn.