Kommuneplanens arealdel skal rulleres og gjøres gjeldende for perioden 2023 – 2035. Kommunen har fått 190 innspill fra grunneiere og andre som ønsker endringer på sine respektive eiendommer. I alt 30 av dem har kommunedirektøren nå bedt om politikernes ja til å konsekvensutrede. Enkelte av dem kan åpne for omfattende utbygginger av boliger og næringsvirksomhet. To av dem kan gi store endringer i bybildet: Scanrope-tomten og Kaldnes Vest.

Det er grunn til å tro at begge prosjektene vil bli fulgt nøye med på av både naboer, politikere, arkitekturopprør-aktivister og mange andre. Begge handler om at gamle industrilokaler vil vike plass og at ny bebyggelse kommer til, med både boliger, næringsvirksomhet, handel o.a. Tønsbergs Blad har presentert utbyggernes planer for både Scanrope-tomten og Kaldnes Vest tidligere. Men i begge tilfelle kan det skje mye underveis i det som antagelig blir mangeårige prosesser via politiske vedtak til ferdig utbygging.

Mange vil ha meninger om hva som bør skje. At det kan oppstå nye konflikter mellom eiendomsutviklere på den ene siden og naboer og folk som vil bevare byens tradisjonelle preg på den andre, er ikke vanskelig å se for seg. Midt i kryssilden sitter politikerne og må prøve å finne gode løsninger.

Det er ingen misunnelsesverdig oppgave. Antagelig får de kjeft uansett, for balansen mellom utbyggernes behov og hensynet til en grønn og estetisk vellykket byutvikling er ikke alltid lett å finne. En tett utnyttelse av de nye områdene er ikke til å komme utenom, og er også klimapolitisk riktig. Samtidig behøver ikke det å bety at det må skyte opp flere firkantede kasser langs sjøkanten. Vi må kunne stille større estetiske krav til de nye byggeområdene enn vi har gjort til nå.